Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vznikne pracovní skupina pro boj s drogovou problematikou v pohraničí

Vláda dnes 30. ledna 2013 schválila na návrh ministra vnitra Jana Kubiceho zřízení pracovní skupiny. Skupina složená z náměstků ministrů vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu a obchodu, zemědělství, zdravotnictví, generálních ředitelů Generálního ředitelství cel a Hasičského záchranného sboru, policejního prezidenta, zástupce Nejvyššího státního zastupitelství a národního protidrogového koordinátora bude koordinovat společný postup příslušných orgánů státní správy proti drogové kriminalitě v pohraničí se Spolkovou republikou Německo. 

V pohraničí se SRN je vzhledem k prudkému nárůstu drogové kriminality vážná situace. Největším problémem je výroba a distribuce pervitinu. Pervitin je prodáván zejména občanům Spolkové republiky Německo, a to v prostředí tržnic, což výrazně limituje možnosti jeho odhalení ze strany Policie ČR.1 
  
Ministerstvo vnitra vyvíjí značné úsilí k potlačení drogové kriminality, a to jak na politické, expertní i policejní úrovni a pochopitelně za intenzivní spolupráce zejména s německými partnery.
 
Mezi nejzásadnější aktivity na mezinárodní úrovni mj. patří:
 • setkání ministra vnitra (únor 2012) se spolkovým, bavorským a saským ministrem vnitra, jehož závěrem byl mimo jiné vznik několika česko-německých pracovních skupin ukotvených v rámci tzv. Hofského dialogu
 • příprava nové smlouvy o policejní spolupráci se Spolkovou republikou Německo
 • vznik pracovní skupiny Crystal, v níž zástupci policie a celní správy obou zemí realizují rozsáhlý soubor opatření k zintenzivnění vzájemné spolupráce a komunikace
 • na obou stranách hranice působí společné česko-německé policejní hlídky
Na vnitrostátní úrovni:
 • došlo k masivnímu nasazení policejních sil do problémových oblastí v pohraničí, a to jak uniformované, tak neuniformované policie
 • mezi 13. až 28. listopadem 2012 byly provedeny rozsáhlé kontroly v příhraničních tržnicích v působnosti krajských ředitelství policie Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje a to za součinnosti s územními složkami Generálního ředitelství cel, České obchodní inspekce, Hasičského záchranného sboru, Zemědělské hospodářské inspekce a živnostenských úřadů2
 • v reakci na nárůst drogové kriminality v celé České republice, zvyšující se dostupnost a čistotu drog, připravuje MV změnu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb.
 • MV iniciovalo legislativní aktivity směřující ke zrychlení procesu vyhošťování cizinců odsouzených za drogové trestné činy
 • dne 21. ledna 2013 byl Ministerstvem vnitra vyhlášen mimořádný dotační program „Prevence drogové kriminality v příhraničí“ v roce 2013, na který bylo vyčleněno 5 mil. Kč; jeho cílem je prevence před zapojením se do drogové kriminality, zvýšení motivace ke spolupráci s Policií ČR při odhalování drogové kriminality a prevence užití/užívání drog

 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations


 1. V roce 2011 zabavily německé policejními orgány 5,5 kg pervitinu (původem z ČR), přičemž v témže roce bylo v celé ČR zabaveno policií 18,5 kg pervitinu.
 2. Do akcí bylo nasazeno 507 policistů, kteří provedli celkem 39 kontrol. Bylo zkontrolováno celkem 680 osob a 71 vozidel. Bylo odhaleno 106 přestupků a 3 trestné činy. V obci Moldava bylo zajištěno celkem 5,7 kg sušeného konopí, 4,5 kg pervitinu, zadrženo 6 osob vietnamské národnosti a zajištěny finanční prostředky v celkové výši cca 1 000 000 Kč (v Kč a Euro).

 

vytisknout  e-mailem