Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vedení MV jednalo se zástupci Asociace krajů ČR

V pondělí 21. ledna 2013 se setkal ministr vnitra Jan Kubice se svými náměstky, policejním prezidentem plk. Martinem Červíčkem a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru plk. Drahoslavem Rybou s představiteli Asociace krajů ČR (AKČR) v čele s předsedou Michalem Haškem.  

Jan Kubice přivítal zástupce AKČR v budově Ministerstva vnitra Spiritka následujícími slovy: „Jsem rád, že spolupráce ministerstva s kraji je na výborné úrovni, což se projevilo i při tzv. methylové kauze.“

S bezpečnostní situací v České republice seznámil přítomné hejtmany první náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška. Hejtmanům také poděkoval za výbornou spolupráci v rámci methylové kauzy a seznámil je s připravovanými legislativními změnami. Ty by měly do budoucna pomoci podobným situacím předcházet.
 
Předseda AKČR Michal Hašek taktéž poděkoval za spolupráci při methylové kauze. Zároveň upozornil, že kraje významně finančně pomohly složkám integrovaného záchranného systému a zmínil nutnost legislativního řešení financování sborů dobrovolných hasičů a úpravy financování náhrad za výkon státní správy v přenesené působnosti.
 
Hejtmani se od prvního náměstka Jaroslava Hrušky dozvěděli, že bude otevřen nový preventivní program prevence kriminality pro nevládní organizace Prevence drogové kriminality v příhraničí. V základních obrysech představil změnu v systemizaci policie, která spočívá v posílení přímého výkonu služby, a změnu v organizaci policejního školství. 
 
Dále přítomné seznámil s výsledky průzkumu odboru prevence kriminality v rámci projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. Podrobnější informace naleznete v příloze.
 
Náměstek pro veřejnou správu Robert Ledvinka pohovořil o stavu prací na materiálu týkajícím se dokončení reformy veřejné správy, který bude vládě předložen do konce června, a na zákonu o úřednících. Hejtmany seznámil s plánovanými tématy výzev v rámci programovacího období 2014+.
 
Náměstkyně pro ekonomiku Miroslava Oliveriusová hejtmany ubezpečila, že co se týká rozpočtu na rok 2013, mají bezpečnostní sbory k dispozici stejné prostředky jako v roce 2012, a v oblasti provozních výdajů došlo dokonce k navýšení.
 
Policejní prezident plk. Martin Červíček seznámil hejtmany s poklesem kriminality v ČR o 4 % a s organizační strukturou vytvořenou na základě diskuzí s řediteli krajských ředitelství s ohledem na bezpečnostní situaci v regionech. „Policie je připravena zabezpečit všechny služby pro občany v plném rozsahu. Nezrušili jsme žádný útvar policie a nastavili efektivní způsob řízení, kdy poměr řídící:řízený je 1:12. Máme nejnižší kriminalitu za posledních 20 let a potěšující je i historicky nejnižší počet usmrcených při dopravních nehodách. V následujícím období se chceme zaměřit hlavně na drogovou problematiku, informační kriminalitu, daňovou problematiku a tzv. bagatelní trestnou činnost, která občany trápí nejvíce. Mojí největší prioritou je připravit policii na fungování ve střednědobém horizontu do roku 2016,“ řekl při jednání policejní prezident.

Plk. Ryba poděkoval hejtmanům za spolupráci během prvního roku ve funkci: „Uvědomuji si, že bez spolupráce s vámi bychom nezvládli bezpečnostní situaci tak dobře, jak ji zvládáme nyní.“
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 

vytisknout  e-mailem