Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Než půjdeme volit - druhé kolo volby prezidenta republiky

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal v prvním kole prezidentské volby potřebný počet hlasů ke zvolení, bude se konat druhé kolo. 

Hlasování ve druhém kole volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.

Právo volit

Volit mohou občané ČR, kterým bude alespoň v druhý den volby (v sobotu 26. ledna) nejméně 18 let.
 

Voličské průkazy pro druhé kolo volby prezidenta republiky

S voličským průkazem je možné hlasovat i mimo místo trvalého pobytu. O voličský průkaz pro druhé kolo lze stále požádat.  Žádosti směřujte na obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. 
  • písemně a elektronicky
O voličské průkazy pro druhé kolo prezidentské volby je možné požádat v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránkydo pátku 18. ledna 2013
  • osobně
Osobně lze žádat do středy 23. ledna 2013.
 

Hlasovací lístky pro druhé kolo

Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta republiky, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem domů, budou hlasovací lístky pro druhé kolo volby k dispozici všem voličům až ve volební místnosti.
 
Důvodem, proč se hlasovací lístky předem voličům nedoručují, je možnost, kterou připouští zákon o volbě prezidenta republiky, že se kandidát do 24 hodin před zahájením hlasování vzdá své kandidatury; v takovém případě postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou a předají voličům jen hlasovací lístky postupujících kandidátů. Tím se sníží riziko neplatných hlasů z důvodu, že by voliči ve druhém kole volby odevzdávali hlasy kandidátům, kteří do druhého kola volby nepostoupili. 
 

Hlasování v zahraničí

Voliči, kteří chtějí ve druhém kole volby prezidenta republiky hlasovat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, tak mohou učinit, obdobně jako v kole prvním, buď s voličským průkazem, nebo na základě svého zápisu ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu. Lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu však již uplynula dne 2. prosince 2012 a pro druhé kolo prezidentské volby se již dopsat nelze.
Naopak je možné až do 23. ledna 2013požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí vydá zastupitelský úřad voliči potvrzení. Na základě předložení tohoto potvrzení obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče na území České republiky bude volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu může volič předložit také přímo okrskové volební komisi ve volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu patří, a ta ho dodatečně dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasování.

 
Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem