Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Než půjdete volit prezidenta republiky

Volit mohou občané ČR, kterým bude alespoň v druhý den volby (v sobotu 12. ledna) nejméně 18 let. Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu do objektu se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak. O místě volební místnosti informoval v prosinci 2012 starosta obce v oznámení.  

Po příchodu do volební místnosti prokážete totožnost a státní občanství ČR buď občanským průkazem, nebo pasem. Tomu, kdo do volební místnosti dorazí bez dokladů totožnosti, nebude hlasování umožněno. Voliči, kteří chtějí volit ve volebním okrsku mimo území trvalého bydliště, odevzdají okrskové volební komisi voličský průkaz. Od komise obdržíte prázdnou úřední obálku opatřenou razítkem, případně sadu hlasovacích lístků, s těmi se odeberete do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, tzv. za plentu.
 
Za plentou vyberete hlasovací lístek jednoho z kandidátů (každý kandidát má svůj vlastní hlasovací lístek, v prezidentské volbě se nekroužkuje ani nezaškrtává) a vložíte jej do úřední obálky. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku či provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
 
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vložíte úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, koná se druhé kolo volby prezidenta, a to v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby vyšší počet platných hlasů.
 
Hlasovací lístky pro druhé kolo obdržíte ve volební místnosti.
 
O voličské průkazy pro případné druhé kolo prezidentské volby je možné požádat v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky do pátku 18. ledna 2013. Osobně lze žádat do středy 23. ledna 2013. Žádosti směřujte na obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu.


 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem