Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česká republika si připomíná výročí pěti let v Schengenu

Překračování hranic v jakémkoli místě a v jakoukoli denní či noční hodinu nebo rozšíření možností policejní spolupráce na mezinárodní úrovni jsou jedny z hlavních přínosů spojených se vstupem České republiky do Schengenu, tedy do prostoru bez hraničních kontrol. Jeho členem se Česká republika stala přesně před pěti lety, a to 21. prosince 2007. 

Některé věci jsou k nezaplacení a Schengen k nim bezesporu patří,“ konstatoval ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman. Připomněl, že Schengen mimo jiné přinesl zcela novou úroveň soustavné spolupráce s policejními i justičními orgány ostatních schengenských států při předcházení, odhalování a stíhání trestných činů. „Hranice tak padly i pro prosazování práva o ochranu veřejného pořádku,“ dodal Tomáš Haišman.
 
Česká policie dokázala, že vstup do Schengenu zvládla a za krátkou dobu si vydobyla renomé. Česko například realizuje více vypátrání v cizině hledaných osob a věcí než všech osm severských a pobaltských států dohromady.
 
Dřívější hraniční kontroly, v zásadě spočívající v rychlé kontrole dokladů, však byly některými státy nahrazeny velmi častými a důkladnými kontrolami prováděnými pár kilometrů za hranicemi. „To se týká především Německa,“ doplnil ředitel Haišman a pokračoval: „Česká republika německou praxi dlouhodobě kritizuje, v této věci jsme se obrátili i na Evropskou komisi. Ta ale zatím nerozhodla.“
 
Cestující z České republiky by si proto měli být vědomi, že mohou být kontrolám podrobeni a že tyto kontroly mohou provádět i policisté či celníci v civilním oblečení.
 

Jaká mají cestující práva v případě policejní kontroly
  • žádat prokázání příslušnosti k policii či celní správě,
  • ptát se na důvod kontroly,
  • při prohledání zavazadel žádat o písemné potvrzení o provedení kontroly (tzv. Durchsuchungsbescheinigung) včetně jejího důvodu (saská policie není povinna vyhovět),
  • v případě stížnosti na kontrolu je možné obrátit se na Ministerstvo vnitra.
 
Další informace na Za Schengen bez hraničních kontrol.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem