Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prezentace výsledků projektů realizovaných v rámci Obecného programu Solidarita a řízení migračních toků

Dne 5. prosince 2012 se v budově Ministerstva vnitra České republiky měli možnost setkat zástupci odborné veřejnosti, zejména zástupci nevládních neziskových organizací (NNO) s koordinátory jednotlivých fondů Obecného programu Solidarita a řízení migračních toků (dále jen Obecný program Solidarita) a dozvědět se jak souhrnné informace o již ukončeném ročním programu 2010 fondů Obecného programu Solidarita, tak se detailněji seznámit s obsahem některých zrealizovaných projektů či prodiskutovat otázky vztahující se k samotné implementaci fondů v České republice. 

Vlajka Evropské unieVlajka Evropské unie

Letošního setkání se zúčastnilo více než 40 osob. Na setkání nejprve vystoupili koordinátoři fondů z řad pracovníků Ministerstva vnitra, kteří shrnuli za každý fond výsledky implementace ročního programu 2010 (RP 2010), jež probíhala zejména v roce 2011 a byla ukončena nejpozději v polovině roku 2012. Přítomní byli mimo jiné seznámeni s cíli fondu, s počtem realizovaných projektů a jejich přínosem i s výší alokovaných a skutečně vyčerpaných finančních prostředků. Závěrem koordinátoři jednotlivých fondů poskytli stručné informace o právě probíhajícím ročním programu 2011.
 
Již v dopoledních hodinách začaly probíhat prezentace několika projektů realizovaných v rámci RP 2010.  Diecézní charita Hradec Králové představila projekt „Právní a sociální poradenství a zdravotní asistence pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany“, který získal podporu z Evropského uprchlického fondu. V rámci projektu byli žadatelé o udělení mezinárodní ochrany informováni o svých právech a povinnostech, byla jim poskytnuta asistence na úřadech a pomoc při řešení krizových situací. Zároveň jim byly v naléhavých případech propláceny léky. V rámci Evropského fondu pro integraci příslušníků třetích zemí (EIF) představila Meta – sdružení na pomoc uprchlíkům své dva projekty. První z nich je „Program na podporu pedagogických pracovníků“ zaměřený na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky – cizinci, díky němuž mohlo sdružení například uspořádat několik seminářů pro pedagogy zaměřených na začleňování žáků – cizinců a na výuku českého jazyka. Dále tato organizace představila projekt zaměřený na problematiku multikulturního prostředí a zapojení hostitelské společnosti do procesu integrace. Občanské sdružení Kontaktní centrum pro cizince představilo projekt „Asistenční služby a streetwork v Plzeňském kraji“. V rámci tohoto projektu bylo během streetworku osloveno 1152 cizinců ze třetích zemí a 993 z nich byla poskytnuta asistence.
 
Odpoledne vystoupili zástupci Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), kteří přítomným přiblížili koncepci „Vytvoření návratového centra“ jakožto instituce, která by se postupně měla stát koordinačním centrem veškerých aktivit spojených s problematikou dobrovolných návratů. V rámci návratového centra by měly spolupracovat státní, mezinárodní i nevládní subjekty s cílem zefektivnit veškeré činnosti související s touto problematikou. Projekt „Vytvoření návratového centra“ byl jedním ze sedmi projektů realizovaných v rámci Evropského návratového fondu. V závěru setkání byl dán prostor pro dotazy a diskusi o problematických oblastech realizace projektů.
 
Obecný program Solidarita a řízení migračních toků je tvořen čtyřmi fondy – Evropským uprchlickým fondem (EUF), Fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Evropským návratovým fondem (ENF) a Fondem pro vnější hranice (FVH). Tento program se v České republice realizuje již čtvrtým rokem. Orgánem odpovědným za jeho provádění v České republice je již zmiňované Ministerstvo vnitra.
Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem