Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra se zúčastnil jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

Problematika Schengenu či boj proti terorismu patřily k hlavním tématům zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 6. prosince 2012. Jednání se za českou stranu zúčastnil ministr vnitra Jan Kubice, kterého doprovázel jeho první náměstek Jaroslav Hruška či vrchní ředitelka sekce pro mezinárodní vztahy, strategie a koncepce Kateřina Flaigová.  

„Česká republika oceňuje, že se Evropská komise poměrně rozsáhle věnovala problematice kontrol na vnitřních hranicích, jejichž více či méně skryté provádění považuji za porušování schengenských principů a za hrozbu fungování Schengenu,“ konstatoval ministr vnitra v rámci prezentace zprávy Evropské komise týkající se fungování schengenského prostoru. Česká republika podle ministra zastává stanovisko, že je potřeba zlepšit ochranu vnějších hranic tak, aby současné nedostatky na vnějších hranicích nevedly k potřebě omezovat základní schengenský princip absence kontrol na vnitřních hranicích a k potřebě chránit území jednotlivých států prostřednictvím policejních kontrol v příhraničí.
 
Rada se dále seznámila se zprávou Protiteroristického koordinátora EU, která hodnotí implementaci protiteroristické strategie EU. Ministři zároveň schválili závěry Rady k ochraně civilního letectví před teroristickými hrozbami.
 
Ministři se věnovali i tématu ochrany osobních údajů a jednali o návrhu směrnice pro ochranu osobních údajů v oblasti policejní spolupráce.
 
Rada také vyhodnotila dosavadní plnění úkolů v rámci Stockholmského programu pro léta 2010 až 2014. Ten definuje společné strategické cíle pro členské státy, které mají být naplněny, a to např. v oblasti azylu, migrace, vízové politiky či policejní spolupráce. Pro Českou republiku patří v nejbližší době mezi hlavní priority zejména dobudování společného evropského azylového systému, dokončení reformy správy Schengenu, který patří mezi nejvýznamnější výdobytky Unie v oblasti vnitřních věcí, a další rozvoj praktické spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem