Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila centrální registr zbraní a možnost vycestovat mimo EU na občanský průkaz

Vláda dne 21. listopadu 2012 schválila dvě novely z dílny Ministerstva vnitra. Novela zákona o cestovních dokladech umožní vycestování mimo EU či Schengen pouze na občanský průkaz. Novela zákona o střelných zbraních a střelivu umožní vznik centrálního registru zbraní. 

  • Novela zákona o cestovních dokladech  
Schválená novela doplňuje do zákona o cestovních dokladech ustanovení, podle kterého občané České republiky mohou pro cestování do států mimo Evropskou unii použít jako cestovní doklad také občanský průkaz. Legislativní změna akceptuje již existující praxi některých balkánských zemí včetně Chorvatska, které jednostranně umožňují vstup na své území, aniž by požadovaly předložení cestovního pasu.
 
Vycestování na občanský průkaz bude možné v případě, že Česká republika uzavře s cizím státem mezinárodní smlouvu nebo uzná jeho jednostranné opatření. Seznam cizích států, do kterých je možné použít jako cestovní doklad občanský průkaz, bude zveřejňovat Ministerstvo zahraničních věcí.
 
Občané České republiky by mohli za nových podmínek začít cestovat v létě příštího roku, až novela projde legislativním procesem.
 
  • Novela zákona o střelných zbraních a střelivu 
Zřízení elektronického centrálního registru zbraní či prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu na 10 let jsou jedny z novinek, které přináší novela zákona o střelných zbraních a střelivu.
 
„Prostřednictvím registru bude spuštěn elektronický způsob vedení evidence zbraní a střeliva, které jsou předmětem podnikatelské činnosti. To mimo jiné významně sníží administrativní zátěž podnikatelů, kteří tuto evidenci vedou v papírových knihách,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Kubice. 
 
Novela má i zvýšit bezpečnost při přepravě zbraní a střeliva, proto budou muset být vozidla, která je převážejí, vybavena zařízením umožňujícím jejich nepřetržité sledování. 
 
Mezi nejdůležitější navrhované změny dále patří:
    • zrušení povinnosti vyměnit zbrojní průkaz a průkaz zbraně při změně místa pobytu
    • zrušení povinnosti být držitelem platného loveckého lístku při žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo nového zbrojního průkazu skupiny C
    • prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu z 5 na 10 let 
Náklady na zřízení centrálního registru zbraní budou částečně hrazeny z prostředků policie, z větší části (asi z 85 procent) z prostředků fondu česko-švýcarské spolupráce.
 
Návrh zákona byl zpracován na základě vládou schváleného seznamu priorit v boji proti terorismu pro léta 2010 až 2012. Novela by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2014.

 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem