Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra ke kontrole petic pro prezidentskou volbu

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 začalo Ministerstvo vnitra kontrolovat petiční archy prezidentských kandidátů. 

Prověřování petičních archů je správní řízení a do jeho ukončení není možné informace o jeho průběhu zveřejňovat.
 
U každého z kandidátů, kteří mají ze zákona povinnost předložit petici podepsanou nejméně 50 000 občany, se prověřuje správnost údajů uvedených u jednotlivých petentů.
 
Kontrola probíhá namátkově na náhodně vybraném vzorku 8,5 tisíce občanů podepsaných na každé petici.
 
V případě, že budou nalezena méně než 3 % nesprávných údajů upodepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.
 
Když bude chybovost 3 % nebo více než 3 %, provede kontrolu u dalších 8,5 tisíce občanů.
 
Pokud bude zjištěno, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá ministerstvo občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici.
 
Bude-li druhý kontrolní vzorek vykazovat chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte Ministerstvo vnitra od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.
 
Konečné výsledky ověřování budou využity pro vydání rozhodnutí ve věci registrace kandidátní listiny. Veškeré informace sdělíme nejpozději 23. listopadu 2012.
 
 
Ministerstvo vnitra
odbor všeobecné správy

vytisknout  e-mailem