Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná konzultace na téma „Elektronická fakturace ve veřejných zakázkách“

Během minulého desetiletí pronikly informační a komunikační technologie i do oblasti veřejných zakázek. Bylo automatizováno mnoho obchodních procesů a nedávno se automatizace začala objevovat ve fakturaci, ve formě strukturovaných elektronických fakturačních zpráv, které eliminovaly potřebu lidských zásahů. 

Řada členských států EU již uzákonila povinnou elektronickou fakturaci pro veřejné zakázky. V současné době existují národní elektronické fakturace, které fungují na rozdílných základech, výsledkem čehož je fragmentace vnitřního trhu. I přes rychlý vývoj elektronické fakturace má jen malý podíl na všech fakturačních aktivitách v EU (5 – 15 %) a ve veřejné správě je toto číslo ještě nižší. Realita je taková, že stále převládají manuální procesy a papírová dokumentace, což způsobuje vyšší procesní náklady, zpoždění plateb a větší dopad na životní prostředí včetně odpadu. Naštěstí elektronická fakturace nabízí okamžité výhody v mnoha oblastech.
 
Cílem konzultace je shromáždit pohledy a informace o užívání elektronické fakturace ve veřejných zakázkách, například v B2G sektoru, a zajistit potřeby pro realizaci na úrovni EU. Vstupní informace jsou vnímány jako nejvhodnější řešení k rozšíření povědomí o elektronické fakturaci mezi podnikateli a veřejnou správou a pro zvýšení interoperability mezi jednotlivými systémy.
 
Do veřejné konzultace se mohou zapojit občané, firmy a organizace z veřejného i soukromého sektoru. Příspěvky od orgánů veřejné správy a společností přímo zapojených do elektronické fakturace ve veřejných zakázkách jsou vítány.
 
Online dotazník v češtině je k dispozici na webové adrese Evropské komise, lze jej vyplňovat v jakémkoliv úředním jazyku EU (přičemž anglický jazyk je preferován). Odpovědi budou publikovány na internetu. Lze uvést kontaktní údaje nebo je možné odpovídat anonymně. V případě nejasností je možné si přečíst sdělení, které se zabývá osobními daty.
 
Příspěvky je možné posílat do 14. ledna 2013.

vytisknout  e-mailem