Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k obdržení kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky

K 6. listopadu 2012 k 16.00 hod. bylo podáno 20 kandidátních listin těchto kandidátů: 

 • Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ, navrhující občan: Eva Morávková
 • Petr CIBULKA, navrhující občan: Petr Cibulka
 • Mgr. Jiří DIENSTBIER, navržen skupinou senátorů Parlamentu ČR
 • Ing. Vladimír DLOUHÝ, CSc., navrhující občan: prof. MUDr. Vladimír Beneš, Dr.Sc.
 • Ing. Jan FISCHER, CSc., navrhující občan: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
 • Taťana FISCHEROVÁ, navrhující občan: Robin Čumpelík
 • Prof. JUDr. Vladimír FRANZ, navrhující občan: Jakub Hussar
 • Iveta HEIMOVÁ, navrhující občan: Iveta Heimová
 • Roman HLADÍK, navrhující občan: Roman Hladík
 • Anna KAŠNÁ, navrhující občan: neuveden
 • Ing. Jiří KESNER, navrhující občan: Ing. Jiří Kesner
 • Mgr. Jindřiška NAZARSKÁ, navrhující občan: Mgr. Jindřiška Nazarská
 • Tomio OKAMURA, navrhující občan: Stanislav Brunclík
 • MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, MBA, navrhující občan: Jan Sokol
 • JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, navrhující občan: JUDr. Klára Alžběta Samková
 • Karel SCHWARZENBERG, navržen skupinou poslanců Parlamentu ČR
 • MUDr. Přemysl SOBOTKA, navržen skupinou poslanců Parlamentu ČR
 • Mgr. et Bc. Karel SVĚTNIČKA, navrhující občan: neuveden
 • Mgr. et Mgr. Jan TOMAN, navrhující občan: neuveden
 • Ing. Miloš ZEMAN, CSc., navrhující občan: Ing. Vratislav Mynář
   

Ministerstvo vnitra bude nyní kontrolovat náležitosti kandidátních listin všech kandidátů; u petic bude zjišťovat přesný počet podpisů.
 
Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici. Pokud bude zjištěna chybovost u 3 % nebo více jak 3 % těchto občanů, provede se další kontrola u dalších 8 500 občanů. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3% nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Bude-li (po odečtení chybných podpisů) podepsaných občanů pod peticí méně než 50 tisíc, je to důvod pro odmítnutí kandidátní listiny.
 
Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny vydá Ministerstvo vnitra ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb, tj. 23. listopadu 2012. Rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby a vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise.
 
Historicky první přímá volba prezidenta republiky se uskuteční v lednu 2013. Termín prezidentských voleb vyhlásil v souladu se zákonem předseda Senátu. První kolo se bude konat 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo (pokud nezíská některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů) o 14 dní později, tedy 25. a 26. ledna 2013  (v obou kolech vždy v  pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.).

 
Harmonogram:
(pozn. pouze vybraná data, více na  harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta ČR): 
 • 6. listopadu 2012 - termín pro podání kandidátních listin (66 dnů před zahájením voleb),
   
 • do 12. listopadu 2012 - přezkoumání kandidátních listin,
   
 • do 14. listopadu 2012 – vyzve Ministerstvo vnitra k odstranění případných závad v kandidátní listině, ty musí být odstraněny do 22. listopadu,
   
 • 23. listopadu 2012 - termín pro rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny Ministerstvem vnitra; kandidáti, navrhující občané či navrhující poslanci a navrhující senátoři  se mohou odvolat k soudu do dvou pracovních dnů od doručení rozhodnutí,
   
 • 26. prosince 2012 - začátek předvolební kampaně v České televizi a Českém rozhlase, kampaň skončí 9. ledna 2013 ve 14 hodin,
   
 • 8. ledna 2013 - do tohoto  dne mají voliči dostat hlasovací lístky pro první kolo volby (pro druhé je obdrží ve volební místnosti) - začíná platit zákaz zveřejňování předvolebních či volebních průzkumů, platí do ukončení hlasování,
   
 • 10. ledna 2013 - do 14.00 hod. se může uchazeč o prezidentský úřad vzdát své kandidatury.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem