Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové služby eGovernmentu najdou využití v komerčním sektoru

Odborníci Ministerstva vnitra představili v úterý 30. října 2012 nové služby v oblasti elektronizace veřejné správy a jejich možný přínos pro komerční sektor.  

Zástupci privátních subjektů mj. z řad bank, mobilních operátorů či dodavatelů energií se seznámili a zapojili do následné diskuse ke službám: 
 
  • přístup komerčních subjektů k údajům ze základních registrů
  • zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy
  • přístupové rozhraní informačního systému datových schránek
 
Novinky představili za Ministerstvo vnitra vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernment Robert Ledvinka, hlavní architekt základních registrů Ondřej Felix a projektový manažer odboru eGovernment Pavel Tesař. Podrobné informace naleznete v přiložených prezentacích.
 
Ad 1) Přístup komerčních subjektů k údajům ze základních registrů
 
Základní registry poskytují garantované referenční údaje o všech občanech, podnikatelích
i právnických osobách v České republice. Údaje ze základních registrů primárně slouží orgánům veřejné moci, ale jsou způsoby, jak je může legálně využít i soukromoprávní subjekt.
A to:
- zasílání aktualizačních údajů fyzických osob (změny bydliště, příjmení apod.) formou datových zpráv ve strukturované podobě,
- získávání údajů ze základních registrů prostřednictvím ústředního orgánu státní správy.
 
Ad 2) Zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy
 
- soukromé subjekty mohou nově své informace (například formuláře, ale i jiné druhy sdělení) zveřejňovat na Portálu veřejné správy,
- volitelně bude umožněno propojení formuláře s konkrétní životní situací, jako je například stěhování, narození dítěte apod.,
- uživatelé Portálu díky tomu mohou na jednom místě dostat kompletní sadu informací, jak postupovat v případě stěhování, narození dítěte apod. – jak vůči veřejné správě, tak vůči svým dodavatelům energií, finančních, telekomunikačních či jiných služeb.
 
Ad 3) Přístupové rozhraní Informačního systému datových schránek
 
- propojení účtu uživatele internetové aplikace privátního subjektu s účtem v datové schránce umožní
obsluhu datových zpráv z aplikace privátního subjektu,
- to zajistí bezpečné ověření identity uživatelů a nabídne i prostor pro nabídku dalších komerčních služeb.
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

 

vytisknout  e-mailem