Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra se přeshraniční drogovou problematikou intenzivně zabývá

Ministr vnitra Jan Kubice dnes, 5. října 2012, navštívil Karlovarský kraj. Společně s policejním prezidentem plk. Martinem Červíčkem, ředitelem Národní protidrogové centrály plk. Jakubem Frydrychem a krajským ředitelem policie Karlovarského kraje plk. Oldřichem Tomáškem chtěl získat ucelený přehled o bezpečnostní situaci v kraji zatíženém problémem drogové kriminality. 

„Ministerstvo vnitra a policie se přeshraniční drogovou problematikou intenzivně zabývají,“ uvádí k problému ministr vnitra Jan Kubice. „Osobně a na místě jsem se chtěl seznámit s aktuální situací a dozvědět se, jak Policie ČR pokročila s řešením drogové problematiky. Chtěli bychom kromě přeshraniční spolupráce využít i společné spolupráce všech státních orgánů v případě drogové kriminality, jako se to podařilo v kauze metylalkoholu.“
 
V příhraničních oblastech Saska a Bavorska poměrně strmě roste počet osob, které konzumují metamfetamin a marihuanu původem z České republiky. Proto v rámci boje proti drogové kriminalitě spolupracuje karlovarské krajské ředitelství policie s jednotlivými policejními ředitelstvími Spolkové republiky Německo.
 
Problematikou výroby matamfetaminu a jeho pašování do Německa se také již několik let zabývá Národní protidrogová centrála. Spolupracuje se saskými a bavorskými orgány vymáhajícími právo i s federálními úřady SRN a iniciovala vznik mezinárodní pracovní skupiny Crystal. Skupina na společném setkání v červenci 2012 v Praze přijala soubor opatření, byly ustanoveny odpovědné subjekty a termíny plnění opatření. To by mělo vést ke zlepšení situace v česko-německém pohraničí.
 
V boji proti drogové kriminalitě má spolupráce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a policejních orgánů SRN velmi dobrou úroveň. Zejména při předávání získaných poznatků v rámci zadržení osob německé národnosti, u kterých byla zajištěna návyková látka pocházející z ČR.
 
 
Drogové trestné činy v ČR
Trestný čin
Zjištěno
v roce 2010
Zjištěno
v roce 2011
Zjištěno
v I. pol.  r. 2012
§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
2516
3097
1778
§ 287 Šíření toxikomanie
24
31
20
§ 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
343
375
221
§ 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
151
163
70
§ 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
145
168
59
Celkem
3179
3834
2148
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem