Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zahájení mezinárodní konference „Zlepšování obrazu ústředních správních úřadů v Evropě“

Ve čtvrtek 4. října 2012 byla v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné zahájena dvoudenní mezinárodní konference nazvaná Zlepšování obrazu ústředních správních úřadů v Evropě. Jedná se o závěrečnou konferenci v rámci programu na podporu sociálního dialogu v ústředních orgánech státní správy pořádanou Delegací odborů národní a evropské správy (TUNED) a organizací Evropských zaměstnavatelů ve veřejné správě (EUPAE).  

 

Stárnoucí populace, finanční a hospodářská krize, nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů, politizace státní správy a dehonestace úředníků ze strany médií či politické reprezentace, to vše přispívá k zvyšující se nedůvěře vůči kvalitě veřejných služeb po celé Evropě a snížené atraktivitě veřejného sektoru na trhu práce. Problematika obrazu a atraktivity veřejné správy jako zaměstnavatele je hlavním tématem konference, jejímž výsledkem bude společně přijatý strategický dokument, shrnující univerzální doporučení pro dobrou veřejnou správu.

 
Vedle předsedajícího Jacka Leroye, předsedy EUPAE a generálního ředitele belgické Federální veřejné správy, přednesli zahajovací projevy Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví, a Jan Rovenský, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací.
 
„Měli bychom definovat společné hodnoty bráněné jak zástupci zaměstnanců, tak i zástupci zaměstnavatelů, měli bychom zavést principy sociálního dialogu tak, aby zaměstnanci kvalitně pracovali a měli se dobře, ale zároveň chránit veřejnou správu tak, aby umožňovala poskytovat kvalitní služby občanům,“ zdůraznil v úvodu konference důležitost dialogu mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů Jack Leroy.
Náměstek Ondřej Veselský zastupující nepřítomného ministra vnitra Jana Kubice ocenil význam konference a připomněl obtíže s udržením kvalitní veřejné správy: „Jsem rád, že se konferenci podařilo uspořádat, v nelehké době rozpočtových škrtů je velice těžké udržet kvalitu veřejné správy. My v České republice v současné době čekáme, až budeme moci zahájit třetí fázi reformy veřejné správy, a sice reformu jejích ústředních orgánů. Máme proto před sebou důležitou otázku: jak zajistit kvalitní veřejnou správu s tím množstvím prostředků, které jsou alokovány na veřejné služby občanům.“
Zástupce odborů Jan Rovenský oproti tomu kritizoval faktickou neexistenci právní úpravy postavení státních zaměstnanců i politizaci veřejné správy: „V ČR je v současné době alarmující situace, státní zaměstnanci nejsou pokryti žádnou normou, která by jejich postavení upravovala. Do státní správy se bohužel promítají politické tlaky po volbách, které mají za následek velkou fluktuaci zaměstnanců, zejména v řídících funkcích.“
 
Výsledky výzkumného projektu Obraz a atraktivita veřejné správy v časech úsporných opatření prezentoval Robert Sobiech z Ústavu aplikovaných sociálních věd Varšavské univerzity, se svými příspěvky k problematice vystoupili během prvního dne konference také například Vladimíra Dvořáková, vedoucí Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Frutuoso de Melo, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství Evropské komise pro lidské zdroje a bezpečnost nebo Mario Marcel, zástupce ředitele Ředitelství veřejné správy a územního rozvoje OECD.
 
Cílem konference je, vedle diskuze o výsledcích výzkumného projektu, hlavně výměna zkušeností s opatřeními, která přispívají či brání dobrému obrazu veřejného sektoru jako poskytovatele služeb a zaměstnavatele.
 
Konference pokračuje zítra, kdy je na programu prezentace a diskuze o společných doporučeních EUPAE/TUNED pro státní správu a také panelová diskuze k roli sociálních partnerů ve zlepšování obrazu ústředních správních úřadů. V 15.30 hod. bude konference slavnostně ukončena.


 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem