Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropští odborníci porovnávají své zkušenosti s prací v sociálně vyloučených lokalitách

Romské komunity ve Velké Británii či projekt Ministerstva vnitra Asistent prevence kriminality jsou některá z témat dvoudenní mezinárodní konference zaměřené na problematiku sociálně vyloučených lokalit. Konferenci, která se koná v Sokolově, zahájili ve středu 3. října 2012 zástupci samospráv, Ministerstva vnitra a Policie ČR. 

 
„Cílem této konference je představit příklady úspěšné praxe v sociálně vyloučených lokalitách nejenom v České republice, ale i ve Velké Británii, Maďarsku či na Slovensku,“ uvedla ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Jitka Gjuričová. Poděkovala také starostovi Sokolova za uspořádání konference, na jejíž organizaci se podílelo i Ministerstvo vnitra. „Město Sokolov patří v rámci Karlovarského kraje mezi ta města, která dlouhodobě aktivně přistupují ke komplexnímu řešení bezpečnostní situace a prevence v sociálně vyloučených lokalitách,“ dodala ředitelka Gjuričová. 
 
Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný uvedl, že kraj má asi 58 sociálně vyloučených lokalit či lokalit, které jsou sociálním vyloučením ohrožené. „Prevence začíná už u malých dětí. Je třeba je naučit pravidelně vstávat, chodit do školy a pak i jednou do práce,“ dodal hejtman.
 
Jiří Matouš z Krajského ředitelství PČR Karlovarského kraje upozornil, že se sociálně vyloučené lokality často stávají středem zájmu především pravicových extremistů, kteří se snaží nabízet snadná, avšak nereálná řešení tamější situace.
 
Mezinárodní blok pak zahájili Petr Torak, který působí ve Velké Británii jako policista, a nezávislá konzultantka Lucie Fremlová. Ve svých vystoupeních hovořili o příkladech dobré praxe s romskými komunitami ve Velké Británii. „Hlavní impuls je odejít za prací, za vzděláním, ale i kvůli diskriminaci,“ vyjmenovala Fremlová hlavní důvody odchodu Romů z České republiky či Slovenska. Poukázala také na případy romských dětí, které v Česku či na Slovensku byly umístěny do speciálních škol, ale ve Velké Británii se dokázaly bez jakýchkoliv problémů zapojit do hlavního vzdělávacího proudu. Jako příklad dobré praxe pak uvedla práci romských dobrovolníků, kteří se například podílejí na údržbě okolí výměnou za lekce angličtiny.
 
Emília Gyöngyvér Kléh z Maďarska představila projekt „Úspěšná praxe při zvládání komunitních konfliktů v regionech střední a východní Evropy“, který je součástí projektových aktivit Evropské sítě prevence kriminality. Cílem projektu je vybrat a vyhodnotit projekty či programy, které nabízejí úspěšná řešení konkrétních komunitních konfliktů v pěti zemích střední a východní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko). Výstupy projektu, který odstartoval na jaře loňského roku, by měly být v březnu 2013.
 
Své zkušenosti z praxe představili také zástupci Rumunska, Bulharska a Slovenska. Ústředním tématem čtvrtečního dne bude prezentace projektu Ministerstva vnitra Asistent prevence kriminality. O zkušenostech s tímto projektem budou hovořit jak zástupci obcí a městské policie, tak i samotní asistenti prevence kriminality.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

Tisková konference 

Detailní náhled

f_04.JPG

Tisková konference 

Detailní náhled

f_05.JPG

Jtika Gjuričová, ředitelka odboru preven... 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

Účastníci konference 

Detailní náhled

f_08.JPG

Petr Torak, policista ve Velké Británii 

Detailní náhled

f_09.JPG

Asistenti prevence kriminality 

Detailní náhled

f_10.JPG

Lucie Fremlová, nezávislá konzultantka 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem