Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Péče o nezletilé cizince bez doprovodu se zefektivní

Nezletilí cizinci, kteří se v České republice ocitnou bez rodičů, již nebudou umisťováni do tzv. Zařízení pro děti – cizince, ale bude jim poskytnuta obdobná péče jako českým dětem. Vláda totiž na svém zasedání 6. září 2012 schválila Koncepci ochrany a péče o nezletilé cizince bez doprovodu, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu.  

Nový systém bude založen zejména na individuálním posouzení a vyhodnocení potřeb každého dítěte. Malým cizincům, kteří se například kvůli úmrtí svých rodičů ocitnou na území naší republiky sami, bude poskytnuta péče příbuzných, blízkých osob či náhradní rodinná péče,“ vysvětlil Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky.Na základě dosavadního systému péče by takové děti, i přestože plynně ovládají český jazyk a jsou integrovány do české společnosti, byly umístěny do Zařízení pro děti – cizince. „Tím se však ztrácel hlavní smysl zařízení, které mělo poskytnout péči dětem cizinců, jež pocházejí z kulturně odlišného prostředí, nehovoří česky a jsou mnohdy traumatizovány minulostí,“ dodal Tomáš Haišman.
 
Na nedostatky dosavadního systému, jenž nereflektoval změny ve složení cizinecké populace v České republice, upozorňoval také veřejný ochránce práv. 
 
Nový systém péče, který vznikl na základě jednání odborníků z ministerstev školství, práce a vnitra, má podporu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, mezinárodních organizací pro migraci i neziskových organizací.Je založen především na individuálním posouzení potřeb každého dítěte, na jehož základě by měl být zvolen ten nejvhodnější typ náhradní rodinné péče. Zcela určujícím faktorem pro umístění dítěte se tak stane jeho nejlepší zájem a nikoliv jeho státní příslušnost. 
 
Zařízení pro děti – cizince bylo založeno usnesením vlády z roku 2002.  V době svého vzniku mělo sloužit ke vzdělávání a výchově nezletilých cizinců s jazykovou bariérou, pocházejících z kulturně, historicky i etnicky zcela odlišných prostředí.  Mělo se soustředit zejména na nezletilé žadatele o azyl, jichž k nám v době vzniku zařízení přicházely každoročně stovky.
 
V posledních letech se však zařízení plnilo cizinci, kteří nežádali v České republice mezinárodní ochranu, ale jednalo se především o státní příslušníky Slovenska či zemí bývalého východního bloku, kteří se do zařízení dostali například ze sociálních důvodů. 
 


 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem