Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K navýšení rozpočtu Policie ČR došlo již 22. srpna 2012

V některých médiích a ve vystoupení advokáta Václava Lásky v České televizi došlo ke spekulacím, že navýšení rozpočtu Policie ČR (PČR) v oblasti běžného provozu na rok 2013 souvisí se jmenováním plk. Martina Červíčka do funkce policejního prezidenta. Na tyto zavádějící spekulace je nutné reagovat a uvést celou záležitost na pravou míru. Toto navýšení finančních prostředků bylo do návrhu rozpočtu na rok 2013, resp. Integrovaného systému státní pokladny, zapracováno již 22. srpna tohoto roku. 

Rozpočet MV na zajištění provozních výdajů resortu byl navýšen o dalších 1 200 mil. Kč na základě opakovaných jednání a po dohodě s ministrem financí z 21. srpna 2012. Z této částky připadlo 170 mil. Kč na zajištění provozu základních registrů, 200 mil. Kč bylo určeno na zvýšení výdajů se současným navýšením příjmů v souvislosti s dalšími odprodeji nepotřebného majetku. Rozdíl ve výši 830 mil. Kč byl určen na posílení provozních výdajů celého resortu.
 
Následně bylo rozhodnuto z částky 830 mil. Kč posílit rozpočty obou bezpečnostních sborů na zajištění jejich akceschopnosti. PČR bylo přiděleno 700 mil. Kč a Hasičskému záchrannému sboru 130 mil. Kč. Oba bezpečnostní sbory tyto navýšené objemy finančních prostředků zapracovaly do návrhu rozpočtu na rok 2013, resp. Integrovaného systému státní pokladny, 22. srpna 2012.
 
I po tomto navýšení je návrh rozpočtu MV v oblasti provozu a investic (bez prostředků EU) na rok 2013 oproti roku 2012 nižší o cca 945 mil. Kč.
 
Přípravy začaly už v únoru 2012
Prvotní práce pro přípravu státního rozpočtu na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015 byly zahájeny již v únoru 2012. Již tehdy MV požadovalo navýšení rozpočtu na provoz a investice alespoň do té míry, aby výše těchto výdajů odpovídala úrovni schváleného rozpočtu na rok 2012.
 
K navýšení výdajů MV následně proběhla s Ministerstvem financí celá řada jednání. Výsledkem jednání bylo zvýšení rozpočtových limitů MV na rok 2013, které vláda schválila 26. června 2012. I poté byl však limit výdajů na provoz a investice na rok 2013 oproti roku 2012 (bez prostředků EU) nižší o více než 2 300 mil. Kč. Proto během srpna proběhlo několik dalších intenzivních jednání, jež vedly k výše uvedenému dalšímu posílení rozpočtu o 1 200 mil. Kč.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem