Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila novelu zákona o obecní policii

Odstranění nedostatků vycházejících z praxe, zpřesnění okruhu přestupků, které je oprávněn strážník obecní policie projednávat v blokovém řízení, či zpřesnění a zpřísnění podmínek vzniku pracovního poměru strážníka. To řeší novela zákona o obecní policii z dílny Ministerstva vnitra, kterou dne 22. srpna 2012 schválila na svém zasedání vláda.  

"Cílem navrhované novely je odstranit ze současného znění zákona nedostatky či nejasnosti, které strážníkům mnohdy komplikují jejich práci, v žádném případě nejde o posilování kompetencí městských a obecních policií na úkor Policie ČR," vysvětlil první náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška. Připomněl, že novela zákona vychází z Analýzy možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie České republiky a místních samospráv. Právě ta popsala hlavní nedostatky stávajícího znění zákona o obecní policii.
 
Návrh zákona například upravuje rozsah některých stávajících oprávnění obecní policie s ohledem na nutnost efektivního zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Jedná se například o oprávnění strážníků obecních policií ke vstupu do živnostenských provozoven, heren a kasin. To je doplněno na možnost vstupovat do veřejných i neveřejných prostor těchto provozoven i po skončení prodejní nebo provozní doby v případě zajištění veřejného pořádku nebo lze-li mít důvodně za to, že jsou zde osobám mladším 18 let prodávány nebo podávány alkoholické nápoje, nebo je zde těmto osobám jinak umožněno jejich požívání. Podle současné právní úpravy je strážníkům umožněn vstup do živnostenských prostor pouze v oficiální provozní době a pouze do míst určených pro zákazníky.
 
Novela zákona dále blíže vymezuje postavení strážníka včetně zpřesnění a zpřísnění podmínek vzniku jeho pracovního poměru - zcela nově je například upraveno ustanovení o bezúhonnosti. V ohledu na prokazování bezúhonnosti s mění dosavadní postup, kdy uchazeč o zaměstnání strážníka prokazoval svou bezúhonnost výpisem z trestního rejstříku a v případech rozhodnutí v trestních věcech, která nejsou ve výpisu obsažena, pak čestným prohlášením. Zvolen tak byl nový model prokazování bezúhonnosti, a to formou opisu z evidence rejstříku trestů, který si bude obec jako zaměstnavatel bezplatně vyžadovat elektronicky. Obcím je navíc dána možnost vyloučit uchazeče o práci strážníka, který sympatizuje s extremistickými hnutími.
 
Návrh zákona také na základě změny zákona o přestupcích zpřesňuje okruh přestupků, které je oprávněn strážník obecní policie projednávat v blokovém řízení. Návrh § 86 zákona o přestupcích v zásadě nerozšiřuje rozsah přestupků, které mohou řešit obecní policie v blokovém řízení. Nové členění skutkových podstat se zavádí jednak z důvodu větší přehlednosti a jednoznačnosti vymezení a též kvůli plánovanému rejstříku přestupků. Aby totiž mohl být přestupek v rejstříku evidován, musí být náležitě popsána jeho skutková podstata a každé protiprávní jednání musí mít vlastní ustanovení - vlastní písmeno nebo bod, kterým je jednoznačně identifikováno.
 
Novela zákona by měla nabýt účinnosti 1. července 2013.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR
 

vytisknout  e-mailem