Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář k Centrálnímu registru zbraní

Dne 26. června 2012 se v budově Ministerstva vnitra uskutečnil za účasti zástupců Ministerstva vnitra, Policejního prezidia České republiky, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva seminář, jehož tématem byl centrální registr zbraní.  

Centrální registr zbraní je policií budovaný informační systém, který by měl v budoucnu umožnit držitelům zbrojních licencí vést evidenci zbraní a střeliva, které jsou předmětem jejich podnikatelské činnosti, elektronicky a který by policii poskytl ucelený přehled o všech legálně držených zbraních a střelivu na území České republiky a umožnil také snazší monitoring jejich pohybu.

Na úvod byly účastníkům semináře, kterými byli zejména podnikatelé v oboru zbraní a střeliva a zástupci odborného tisku, představeny základní principy a cíle tohoto systému a s nimi související nutné legislativní změny v zákoně o zbraních. Následně byla pozornost věnována popisu fungování systému, zabezpečení vstupů oprávněných subjektů a vedených údajů, charakteristice základních modulů systému a konečně, pro budoucí uživatele asi nejdůležitější, simulaci práce v centrálním registru zbraní při zapisování údajů. Na závěr byl účastníkům semináře poskytnut prostor pro jejich dotazy.

Veškeré materiály související s obsahem semináře byly účastníkům poskytnuty v listinné podobě před jeho zahájením. Prezentace v elektronické podobě jsou dostupné níže.

vytisknout  e-mailem