Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společným úsilím proti obchodování s lidmi

Ve dnech 18 - 21. června 2012 se uskutečnil v Praze mezinárodní seminář „Boji proti obchodu s lidmi za účelem pracovního vykořisťování – inspekce pracovišť, identifikace obětí, vyšetřování případů“ pořádaný odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a Mezinárodním centrem pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) za podpory nizozemského ministerstva zahraničních věcí. 

Seminář byl realizován v rámci projektu Budování kapacit pro boj proti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování, jehož hlavním cílem je zajistit vzdělávání pracovníků na operativní úrovni, tedy těch, kteří se mohou přímo při výkonu své práce setkat s případy či oběťmi obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. Jedním z výstupů bude též souhrn potřebných informací pro provádění školení na národní úrovni včetně souboru příkladů dobré praxe v této oblasti.
 
Účastníci semináře byli inspektoři práce a policisté z České republiky, Polska, Slovenska, Bulharska, Slovinska, Rumunska a Maďarska. Na praktických případech byly prezentovány různé indikátory, které, ač zdánlivě nevýznamné, mohou signalizovat, že se v pozadí odvíjí závažná trestná činnost – např. právě obchodování s lidmi. Současně byla zdůrazněna nutnost multidisciplinárního přístupu (zejména inspektorů práce a policistů) v identifikaci obětí a samotném řešení takových případů.     
 
Lektorský tým podpořili v rámci prezentace případů a výměny dobré praxe i experti z Nizozemska, Belgie, Velké Británie, Francie a Švýcarska. Byly představeny různé systémy, které vedou nejen k zabezpečování dodržování pracovněprávních předpisů, ale i předcházení předmětné trestné činnosti. Darryl Dixon představil činnost Gangmaster Licencing Autority, britské státní agentury, která od roku 2006 uděluje licence a také kontroluje plnění licenčních podmínek u poskytovatelů práce v oblasti zemědělství, zahradnictví, sběru korýšů, balicím průmyslu. Peter van Hauwermeiren představil systém belgické sociální a pracovní inspekce a její role při odhalování případů obchodování s lidmi a spolupráci s policií.
 
Mezinárodní seminář naplňuje jednu z priorit Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na období 2012-2015, kterou je vzdělávání vybraných profesních skupin o způsobech identifikace pravděpodobných obětí obchodování s lidmi. 
 
 
Odbor bezpečnostní politiky MV

vytisknout  e-mailem