Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

TIP REPORT: Česká republika mezi špičkami v boji proti obchodování s lidmi

Dne 19. června 2012 v 22:00 středoevropského času zveřejnila ministryně zahraničních věcí USA Hillary Clintonová Zprávu o stavu obchodování s lidmi za rok 2011 (Trafficking in Persons Report 2012) tzv. TIP REPORT, která popisuje a hodnotí situaci a vývoj v oblasti obchodování s lidmi v uplynulém roce v téměř 185 státech světa.  

Státy, včetně samotných USA, jsou již dvanáctým rokem hodnoceny za úsilí, které věnují potírání tohoto závažného trestného činu. Státy jsou pak děleny do TIER 1, TIER 2, TIER 2 Watch List a TIER 3. Nejlepší ohodnocení představuje skupina TIER 1, kam jsou zařazeny státy, které zcela naplňují minimální standardy ochrany obětí, naopak u skupiny zařazené v TIER 3 nenaplňují státy tyto minimální standardy a ani nečiní úsilí k jejich naplnění. Tyto státy pak mohou být vystaveny postihům ze strany USA.
 
Česká republika byla za své úsilí v boji proti obchodování s lidmi v roce 2011 zařazena do skupiny TIER 1, kam byla od roku 2002 řazena pravidelně s výjimkou roku 2006 a 2010, kdy se ocitla ve skupině TIER 2.
 
Zpráva obsahuje informace o České republice ve vztahu k prevenci, postihu, pomoci obětem a spolupráci v rámci této problematiky jak na národní, tak mezinárodní úrovni a rovněž doporučení pro ČR, která by měla být v nadcházejícím roce implementována.
 
Česká republika byla oceněna za téměř zdvojnásobení počtu osob odsouzených za trestný čin obchodování s lidmi, za 30% pokles počtu agentur práce registrovaných na území ČR po zpřísnění řady opatření, za úsilí věnované preventivním aktivitám, především školení relevantních profesních skupin.
 
V nadcházejícím roce by se, dle doporučení TIP REPORTU, Česká republika měla zaměřit na eliminaci vykořisťování pracovníků ze zemí EU, nikoliv pouze občanů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii, implementaci a monitoring opatření zpřísňujících režim agentur práce s cílem zamezit zneužívání pracovníků ze strany těchto agentur apod. Zpráva dále doporučuje věnovat pozornost vzdělávání státních zástupců a soudců v oblasti obchodování s lidmi, zintenzivnit spolupráci se zdrojovými zeměmi, důsledně poskytovat informace identifikované oběti tohoto trestného činu o jejích právech a zaměřit se na realizaci preventivních kampaní.
 
Řada těchto doporučení je již navržena v Národní strategii boje proti obchodování s lidmi na období 2012 – 2015. Ministerstvo vnitra, jako koordinátor boje proti obchodování s lidmi na meziresortní úrovni ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty ze státní i nestátní sféry, se bude intenzivně podílet na realizaci stanovených opatření.

vytisknout  e-mailem