Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministři vnitra odsouhlasili zavedení společných pravidel pro dočasné znovuzavedení hraničních kontrol

Novelu Schengenského hraničního kodexu, která mění pravidla pro znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích členských států, schválili na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ministři vnitra zemí Evropské unie. Jednání v Lucemburku, které se uskutečnilo ve čtvrtek 7. června 2012, se za českou stranu zúčastnil ministr vnitra Jan Kubice.  

„Zásadní změnou je především zavedení mechanismu pro kolektivní znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích vůči členskému státu, který závažným způsobem porušuje schengenská pravidla při ochraně vnějších hranic,“ vysvětlil Jan Kubice. Upřesnil, že znovuzavedení kontrol zůstane plně v kompetenci členských států. Rozhodovat se tak bude stát sám, jeho rozhodnutí ale budou muset schválit ostatní členské státy.
 
Jednání o kompromisním návrhu, kterého dosáhli ministři vnitra, budou ještě pokračovat. Posvětit ho bude muset Evropský parlament.
 
Ministři také jednali o schengenském hodnotícím mechanismu, kterým se ověřuje úroveň plnění schengenských standardů v členských státech. Tento mechanismus by se měl nově vztahovat i na vnitřní hranice členských států.
 
Během zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci pak proběhla debata o některých dalších zásadních otázkách, jako jsou budování společného evropského azylového systému, který by měl být dokončen do konce roku 2012, či současné výzvy v boji proti terorismu.
 
V rámci ministerského setkání seznámila Česká republika ostatní členské státy s výsledky konference Salcburského fóra, která se konala na zámku Štiřín 24. a 25. května 2012.
 
Za největší úspěch tohoto setkání považujeme podpis Dohody o spolupráci v oblasti ochrany svědků, kterou na místě podepsalo osm z devíti členských států Salcburského fóra,“ uvedl ministr. Ministři vnitra zemí Salcburského fóra také připravili společný dopis, kterým vyjadřují svoji podporu Bulharsku a Rumunsku v jejich úsilí o vstup do Schengenu. „Zastáváme názor, že Rada pro vnitřní věci a spravedlnost by se měla v září tohoto roku konečně vyjádřit pozitivně k přístupu obou států k schengenskému prostoru,“ připomněl Jan Kubice.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem