Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference „Rovné příležitosti“ a vyhlášení soutěže Úřad roku „Půl na půl“

Krajský úřad Kraje Vysočina či obec Telnice jsou jedny z vítězných úřadů soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, kterou Ministerstvo vnitra pořádá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies. Vyhlášení vítězných úřadů proběhlo v úterý 5. června 2012 během konference, na které Ministerstvo vnitra představilo svou práci v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže.  

Tato konference je jedinečnou platformou veřejné správy pro diskusi problematiky rovnosti žen a mužů,“ vysvětlil na úvod náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Ondřej Veselský. Připomněl, že soutěž Úřad roku se letos koná již po šesté.
 
V kategorii krajských úřadů zvítězil krajský úřad Kraje Vysočina, který se na prvním místě umístil již po druhé. Kraj vypracoval programy pro prosazování rovných příležitostí žen a mužů jak směrem dovnitř úřadu, tak směrem k veřejnosti.
 
Úřad městské části Prahy 18, který zabodoval mimo jiné svým akčním plánem pro rovnost žen a mužů do roku 2014, zvítězil mezi obcemi třetího typu.
 
Městský úřad Studénka, jenž se může pochlubit zastoupením 50 procent žen ve vedoucích funkcích, dosáhl nejvyšší mety mezi obcemi druhého typu.
 
V kategorii obcí prvního typu pak se svými aktivitami pro celou rodinu a podporou matek s dětmi zvítězil obecní úřad Telnice.
 
V rámci programu konference vystoupila se svým příspěvkem Lucia Zachariášová z Ministerstva práce a sociálních věcí, která se věnovala tématu plnění opatření na vyrovnání šancí pro ženy a muže na národní úrovni. O stejné problematice, ale na úrovni Ministerstva vnitra hovořila Eva Ferrarová. Konstatovala, že ke zlepšení situace může dojít až tehdy, kdy přestanou ve společnosti přetrvávat genderové stereotypy a kdy bude gender mainstreaming aneb hledisko rovnosti žen a mužů zapracováno do každého rozhodnutí veřejné správy.
 
S tím, do jaké míry je rovnost žen a mužů zajištěna institucionálně, seznámil posluchače Petr Pavlík. Otázce zastoupení žen v politice a ve vedoucích funkcích se věnovala Jana Smiggels Kavková. Problematikou používání genderově korektního jazyka ve veřejné správě se zabývala Jana Valdrová.
 
Konferenci uzavřel Josef Dolínek, vedoucí oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Ministerstva vnitra. Na závěr konference byl vyhlášen 7. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“.
 
Cílem soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem je monitoring situace v oblasti rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy a podpora zavádění gendermainstreamingu do práce a praxe úřadů.
 
 
Vítězné úřady roku 2012:
Krajské úřady
Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Magistrát hl.m. Prahy
Obce III. typu
Úřad městské části Praha 18
Magistrát města Mostu
Magistrát města Brna
Obce II. typu
Studénka
Jílové u Prahy
Kdyně
Obce I. typu
Telnice
Býšť
Mladý Smolivec
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitr... 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

Jan Dobeš, náměstek ministra práce a soc... 

Detailní náhled

f_04.JPG

Helena Skálová, Gender Studies, o. p. s. 

Detailní náhled

f_05.JPG

Vítěz kategorie - obce I. typu: Telnice 

Detailní náhled

f_06.JPG

Vítěz kategorie - obce II. typu: Studénk... 

Detailní náhled

f_07.JPG

Vítěz kategorie - obce III. typu: úřad m... 

Detailní náhled

f_08.JPG

Vítěz kategorie - krajské úřady: Krajský... 

Detailní náhled

f_09.JPG

f_09.JPG 

Detailní náhled

f_10.JPG

f_10.JPG 

Detailní náhled

f_11.JPG

Lucia Zachariášová, sekretariát Rady vlá... 

Detailní náhled

f_12.JPG

Eva Ferrarová, odbor personální MV 

Detailní náhled

f_13.JPG

f_13.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem