Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministři Salcburského fóra podepsali dohodu o ochraně svědků

Ve dnech 24. května a 25. května 2012 se na zámku Štiřín konalo setkání ministrů vnitra Salcburského fóra, kteří během tohoto jednání podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti ochrany svědků. Tato smlouva upravuje především vzájemnou spolupráci specializovaných útvarů pro ochranu svědků. 

„Jedním z důležitých nástrojů boje proti organizovanému zločinu, který představuje zásadní bezpečnostní hrozbu nejenom na národní, ale i mezinárodní úrovni, je zajištění lepší ochrany osob, jež se nějakým způsobem v zásadní míře na tomto boji podílí. Těmito osobami jsou právě svědci v trestních řízeních,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Kubice. Domnívá se proto, že mezinárodní spolupráce spočívající v relokaci svědka do zahraničí je v případě relativně malé země, jakou je právě Česká republika, nezbytným nástrojem.
 
Smlouvu podepsala většina zemí. Pouze Polsko deklarovalo, že k smlouvě přistoupí v nejbližší době.
 
Ministři se během jednání věnovali také tématu shengenské spolupráce, v rámci kterého připomněli svoji podporu Bulharsku a Rumunsku v jejich úsilí o vstup do Schengenu. „Zastáváme názor, že Rada pro vnitřní věci a spravedlnost Evropské unie by se měla v září tohoto roku konečně vyjádřit pozitivně k přístupu obou států k schengenského prostoru,“ tlumočil na tiskové konferenci stanovisko ministrů Jan Kubice.  
 
Během konání Salcburského fóra polský ministr vnitra Jacek Cichocki potvrdil informaci, o které polská strana již vyrozuměla členské státy Schengenu a instituce EU, že během mistrovství Evropy ve fotbale zavede Polsko dočasné kontroly na svých pozemních a vzdušných hranicích (více zde).
 
Na programu pátečního jednání pak byla mimo jiné debata o novém právním základu Europolu, který je jednou z více než třiceti evropských „regulatorních“ agentur. V poslední době se dokončuje obecná dohoda mezi Radou (členské státy), Komisí a Evropským parlamentem o společných rysech fungování takových agentur, které se týká i jejich řízení.
 
„Česká republika se domnívá, že povaha a postavení Europolu je tak odlišné od ostatních agentur, že tomu musí odpovídat i odlišný způsob řízení. ČR bude nadále prosazovat, aby hlavní slovo při řízení Europolu měly členské státy prostřednictvím jmenování ředitele Europolu Radou EU a prostřednictvím rozhodujícího vlivu členských států ve správní radě Europolu,“ zdůraznil ministr vnitra. Tento přístup podpořily i ostatní státy Salcburského fóra.
 
Salcburské fórum je regionální uskupení států střední a jihovýchodní Evropy, které se věnuje spolupráci v oblasti vnitřních věcí. Vzniklo v červenci 2001 z iniciativy Rakouska podpisem Salcburské deklarace.
 
Původními členy Salcburského fóra byly Česká republika, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Polsko. Po podpisu přístupových dohod k EU k nim přibyly také Bulharsko a Rumunsko a nejnověji také Chorvatsko, které se před tím účastnilo jednání jako pozorovatel. V současnosti má tedy Salcburské fórum devět členů.
 
V rámci Salcburského fóra byla po vzoru Evropské unie zavedena praxe rotujícího předsednictví. V první polovině tohoto roku je předsednickou zemí Česká republika.
 
 


 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem