Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra nabízí finanční podporu při zapojení do programů EU

Za účelem zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů EU (dříve komunitárních programů) v oblasti informační společnosti vyhlašuje Ministerstvo vnitra program Podpory zapojení do programů EU, jehož cílem je finančně motivovat k zapojení do jednotlivých evropských projektů, resp. být iniciátorem těchto projektů. Finanční podporu je možné získat na formování konsorcia za účelem předložení projektu, zapojení do vznikajícího konsorcia stejně jako na úhradu nákladů souvisejících s činností konsorcia a účasti v projektu. 

V současné době je program aktuální především pro výzvu Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP), jehož 6. projektová výzva s uzávěrkou 15. května 2012 je zaměřena na témata a cíle ze strategie Digitální agenda pro Evropu a obsahuje 5 základních témat. Program podpory je možné využít rovněž pro předkládání programů v rámci výzvy programu Bezpečnější internet (Safer Internet) pro rok 2012 uzavřené 29. března 2012.
 
Programy EU představují jeden z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od mediálně známějších strukturálních fondů jsou programy EU ve většině případů administrovány přímo příslušným útvarem Evropské komise v Bruselu nebo Lucemburku a finanční prostředky jsou alokovány dle jednotlivých programů, nikoliv jednotlivých států. Cílem programů EU je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států (konsorcium) a evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.
 
Ministerstvo vnitra zastupuje ČR v řídících výborech programů CIP ICT-PSP a Safer Internet a u těchto programů rovněž plní funkci tzv. Národního kontaktního bodu, jehož cílem je pomoci českým žadatelům při zapojování do projektů financovaných či spolufinancovaných z výše uvedených programů. Součástí podpory zapojení českých subjektů do evropských projektů je pak rovněž výše uvedená iniciativa finanční podpory.
 
Podrobnosti k získání podpory a jednotlivým programům naleznete na stránkách MV – http://www.mvcr.cz/komunitarni-programy.aspx.

vytisknout  e-mailem