Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila Národní strategii boje proti obchodování s lidmi

Prevence, podpora obětí, postih pachatelů a partnerství (tzv. 4 P) jsou stěžejní prvky Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012–2015. Strategii schválil na svém zasedání 18. dubna 2012 kabinet Petra Nečase.  

Obchodování s lidmi je jednou ze závažných forem porušování lidských práv. Jedná se zároveň o jednu z nejvýnosnějších forem páchání organizované trestné činnosti. Odhaduje se, že ročně jsou ve světě obchodovány až dva miliony osob, přičemž v Evropě se jedná o 300 až 500 tisíc osob ročně.

4 P4 P
Tato organizovaná trestná činnost má řadu podob a forem. Neustále také dochází k vývoji ve způsobu jejího páchání, proto i strategie boje proti ní musí být komplexní a flexibilní.

Opatření boje proti obchodování s lidmi se tak v rámci 4 P zaměřují především na:

  • rizikové skupiny pravděpodobných obětí obchodování s lidmi;
  • vzdělávání profesních skupin, které mohou přijít do kontaktu s pravděpodobnou obětí tohoto trestného činu;
  • participaci České republiky v mezinárodních úmluvách relevantních pro boj proti obchodování s lidmi;
  • minimalizaci rizika zneužívání cizinců a občanů ČR při výkonu práce v rámci procesu realizace veřejných zakázek;
  • vyhodnocení právních nástrojů potírání této trestné činnosti;
  • evaluaci fungovaní Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi včetně zúčastněných subjektů;
  • analýzu možnosti zabezpečení pomoci občanům ze zemí EU, kteří se na území ČR octli v tíživé životní situaci v souvislosti s výkonem práce.


Navržená opatření jsou v souladu s úkoly stanovenými Koncepcí boje proti organizovanému zločinu na období let 2011–2014, Strategií vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV (EU/36/2011).

Mgr. Pavel Novák
ředitel odboru tisku a tiskový mluvčí

vytisknout  e-mailem