Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projednání návrhů úsporných opatření v HZS

V souvislosti s aktuálně platnými rozpočtovými výhledy na roky 2013 a 2014 a s očekávaným snížením prostředků v těchto letech pro Hasičský záchranný sbor ČR předložil generální ředitel HZS ČR plk. Drahoslav Ryba ministrovi vnitra materiál. Ten obsahuje návrhy možných opatření, která by vedla k vyrovnání se s očekávaným finančním propadem rozpočtu HZS v příštích letech za současného zachování akceschopnosti Integrovaného záchranného systému. 

Materiál řeší opatření na příjmové i výdajové stránce rozpočtu a je zpracován ve dvou variantách – první bez přímého dopadu na rozsah a kvalitu veřejnosti poskytovaných služeb, druhá počítá i s negativním dopadem na úroveň poskytovaných služeb.
 
„Pan plk. Ryba předložil velmi kvalitní materiál. Jsem rád, že se podařilo nalézt možné úspory i v řídících a štábních strukturách generálního a krajských ředitelství. Návrhy se vydávají i cestou postupného zcivilňování nevýkonných činností nebo slučování jednotlivých organizačních celků pod jeden obslužný a řídící aparát. Je jasné, že rozpočtové restrikce bez dopadu na kvalitu služeb mají jasnou hranici. Proto jsem připraven podpořit i legislativní změny, které povedou k razantnějšímu posílení příjmové části rozpočtu HZS, řekl k projednávanému materiálu ministr vnitra Jan Kubice.
 
Navrhovaná opatření v příjmové části rozpočtu, která čerpají inspiraci ze zahraničí, se týkají zejména zpoplatnění některých činností, které nemají souvislost se záchranou životů, majetku nebo zásahů při mimořádných událostech, zapojení pojišťoven do financování požární ochrany nebo transformaci HZS Správy železniční a dopravní cesty.


 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem