Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila věcný záměr nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců, volného pohybu občanů EU a ochrany státních hranic

Vláda ČR na svém zasedání dne 29. února 2012 schválila věcný záměr zcela nové právní úpravy cizinecké problematiky v ČR.  

Cílem nové právní úpravy je vytvořit jednodušší, kompaktnější a uživatelsky přehlednější právní normy, a to: 
  • zákon o pobytu cizinců na území ČR,
  • zákon o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků,
  • zákon o ochraně státních hranic.
Ke zjednodušení dosavadní právní úpravy má přispět jak oddělení právní úpravy vstupu a pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků od úpravy vstupu a pobytu občanů třetích zemí na území České republiky, tak zejména zpřehlednění normy a snížení počtu mnohdy až několikanásobných odkazů.
 
Nový zákon o pobytu cizinců na území ČR bude upravovat nejen podmínky vstupu cizinců – občanů třetích států na území České republiky, ale i podmínky jejich pobytu či vycestování z území České republiky, respektive návratu do zemí původu.
 
Navrhovaná právní úprava například bude nově definovat národní vízum, které mohou získat občané třetích zemí. Byť národní vízum bude nové označení pro známý institut dlouhodobých víz, tak ale nebude, na rozdíl od současné právní úpravy dlouhodobých víz, předstupněm pro získání dlouhodobého pobytu. Národní vízum bude určeno pro pobyt delší než tři měsíce a nepřesahující jeden rok.
 
Nový zákon bude také vymezovat jednotlivé kategorie dlouhodobého pobytu dle účelu pobytu, a to:

• dlouhodobý pobyt z ekonomických důvodů (zaměstnání, podnikání apod.)
• dlouhodobě pobývající rezident jiného členského státu EU
• vzdělávací dlouhodobý pobyt (studium, vzdělávání)
• dlouhodobý pobyt rodinných příslušníků (sloučení rodiny, sloučení rodiny se státním občanem ČR, rodinný)
• zvláštní typ dlouhodobého pobytu (zvlášť zřetelehodné důvody, ochrana na území České republiky atd.)
 
Cílem zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků pak bude především upravovat  podmínky vstupu a pobytu občanů jiných členských států Unie. Zákon také ošetří důvody skončení a zániku pobytu, důvody pro zákaz pobytu a vyhoštění či podmínky pro hlášení pobytu.

Poslední navrhovaná právní úprava – zákon o ochraně státních hranic – bude nově upravovat problematiku ochrany hranic České republiky. Hlavní novinkou v tomto ohledu bude snížení výskytu ustanovení parafrázujících přímo aplikovatelnou normu unijního práva tzv. Schengenského hraničního kodexu. Nad rámec zmíněné unijní normy bude zákon upravovat zejména:

• podmínky provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic,
• povinnosti provozovatelů letadel a pilotů při překračování vnitřní hranice,
• znovuzavedení ochrany vnitřních hranic,
• působnost orgánů podílejících se na ochraně státních hranic.
 
Věcný záměr předložilo Ministerstvo vnitra s ohledem na závazek vyplývající  z programového prohlášení vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010, kterým se vláda zavázala předložit novou právní úpravu podmínek vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.

Normativní znění nových právních norem by mělo být předloženo vládě k projednání v prosinci roku 2012.
 
 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem