Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda nepodceňuje problematiku levicového extremismu

Vláda ČR považuje za nutné se i nadále věnovat možné protiprávní a protidemokratické činnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Kabinet Petra Nečase proto na svém středečním zasedání 29. února 2012 schválil materiál Ministerstva vnitra, který posuzuje možnost pozastavení činnosti KSČM a upozorňuje na problematiku levicového extremismu.  

„Plně si uvědomuji nebezpečí, které komunistická ideologie může přinést pro náš demokratický systém. Z tohoto důvodu se domnívám, že se vláda nesmí vzdát své odpovědnosti a musí jednoznačně deklarovat, že je připravena uskutečnit konkrétní kroky a přijmout taková opatření, která mají za cíl na tato nebezpečí upozorňovat a s tímto fenoménem bojovat,“ uvedl po projednání materiálu ministr vnitra Jan Kubice.

 

Ministerstvo vnitra proto ve svém materiálu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti konstatuje, že i když v současné době není dán prostor pro právní kroky směřující vůči KSČM, nelze tuto problematiku podceňovat. Z tohoto důvodu ministerstva vládě předložila aktualizovaný seznam dalších možných opatření. Resorty tak budou například posuzovat, zda není možné v souvislosti s touto problematikou použít nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

 

Dalším úkolem vyplývajícím pro resort vnitra je prověření činnosti občanských sdružení, se kterými KSČM úzce spolupracuje. Mezi ty patří především Komunistický svaz mládeže či Svaz mladých komunistů Československa. Vnitro má také za úkol společně s Ministerstvem spravedlnosti vytvořit pracovní skupinu, která zhodnotí současné možnosti postihu levicového extremismu a případně navrhne konkrétní právní změny. Tato skupina bude zároveň pokračovat v analýze postojů a praktické činnosti KSČM. 

 

Ministerstvo spravedlnosti se zase bude zabývat vzděláváním zaměstnanců justice týkajícím se postihu levicového extremismu, včetně specifik postihů levicově extremistických projevů a symboliky. Problematika levicového extremismu pak nezůstane upozaděna ani ve školách, kdy bude úkolem Ministerstva školství vzdělávat pedagogy a žáky v problematice objektivního pohledu na komunistickou éru a nebezpečí, která může v současné době přinášet. 

 

Vyhodnocení zadaných úkolů pak bude probíhat vždy jednou ročně společně s vyhodnocováním Koncepce boje proti extremismu za příslušný rok.

 

Ministerstvo vnitra již v listopadu loňského roku předložilo vládě materiál obsahující expertní analýzy, které podání návrhu na pozastavení činnosti KSČM v současné době a se současnými podklady nedoporučily. Vláda však projednání materiálu přerušila s tím, že  jednotlivé expertní analýzy a možnost podání návrhu na pozastavení činnosti KSČM má společně s Ministerstvem vnitra projednat a zanalyzovat též Ministerstvo spravedlnosti.
 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem