Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra uspořádalo národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti

Dne 20. února 2012 uspořádalo Ministerstvo vnitra Národní informační den programů EU pro oblast informační společnosti. Cílem tohoto semináře bylo podat posluchačům informace o možnostech financování ICT projektů z programů Evropské unie a zároveň informovat o evropských strategiích a jejich prioritách v této oblasti.  

Národní informační den uspořádal odbor Hlavního architekta eGovernment v rámci projektu “Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernment“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
Za resort Ministerstva vnitra přednášel Jiří Průša a Denis Gibadulin, další prezentace přednesli Marco Marsella a Margarida Abecasis z Evropské komise, Irina Zálišová z agentury EPMA a Ondřej Filip ze sdružení CZ.NIC.
 
V průběhu přednášek byly posluchačům postupně představeny následující programy: CIP ICT-PSP (Program pro podporu politik v oblast ICT zařazený v rámci Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace), přičemž zvláštní pozornost byla věnována digitalizaci obsahu, zejména ve spojení s Evropskou digitální knihovnou EUROPEANA, dále Safer Internet (Bezpečnější Internet) a ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy). Irina Zálišová z agentury EPMA zprostředkovala potenciálním zájemcům pohled na projekty z pozice hodnotitele, Ondřej Filip ze sdružení CZ.NIC pak prezentoval zkušenosti při zapojení do dvou projektů (GEN6 a STORK 2.0) v rámci loňské výzvy.
 
V rámci prezentace k programu ISA vystoupila Margarida Abecasis, která se vedle prezentace vlastního programu zaměřila na nutnost zajištění interoperability a jejího zahrnutí do strategií v oblasti eGovernmentu, na výsledcích ISA projektů informačního systému pro vnitřní trh (IMI) a softwarového nástroje pro podporu evropské občanské iniciativy (ECI – OCS) demonstrovala přímý přínos projektů rovněž pro občany a podniky.
 
Zájemci o předložení projektu se mohli v rámci informačního dne setkat se zástupci MV působícími jako národní kontaktní body pro výše uvedené programy a prodiskutovat návrhy svých případných projektů, popřípadě i se zástupci Evropské komise.
 
Prezentace z informačního dne:
 
 

Programy EU představují jeden z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od mediálně známějších strukturálních fondů jsou tyto programy EU ve většině případů administrovány přímo příslušným útvarem Evropské komise v Bruselu nebo Lucemburku a finanční prostředky jsou alokovány dle jednotlivých programů, nikoliv jednotlivých států. Cílem programů EU je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států (konsorcium) a  evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.

Odkazy do noveho okna

01.jpg

Margarida Abecasis z Evropské komise (He... 

Detailní náhled

02.jpg

Účastníci semináře 

Detailní náhled

03.jpg

Marco Marsella z Evropské komise (Deputy... 

Detailní náhled

04.jpg

Účastníci semináře 

Detailní náhled

05.jpg

Irina Zálišová - EPMA 

Detailní náhled

06.jpg

Ondřej Filip - CZ.NIC 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem