Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přímá volba prezidenta dostala zelenou

Vláda dnes mj. schválila prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta a další návrhy zákonů Ministerstva vnitra. 

Přímá volba prezidenta dostala zelenou

Vláda svým souhlasem stvrdila očekávanou přímou volbu prezidenta. K Senátem schválenému článku 58 novely Ústavy České republiky dnes, 22. února 2012, přijali ministři prováděcí předpis, tedy návrh zákona o přímé volbě prezidenta republiky.
 
Přímá volba prezidenta bude dvoukolová, na území ČR bude probíhat v pátek od 14,00 do 22,00 hod a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod. Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden volební obvod.
 
Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, anebo občan, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh peticepodepsanánejméně 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky.
 
Kontrolu kandidátních listin provede Ministerstvo vnitra namátkově na náhodném vzorku 8500 občanů podepsaných pod peticí. Pokud bude zjištěna chybovost u více jak 3 % těchto občanů, provede se další kontrola u dalších 8 500 občanů. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Bude-li (po odečtení chybných podpisů) podepsaných občanů pod peticí méně než 50 tis., je to důvod pro odmítnutí kandidátní listiny.
 
Hlasuje se tak, že volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
 
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas
 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo třináctý a čtrnáctý den po ukončení hlasování v prvním kole volby prezidenta.
 
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby prezidenta nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
 
Datum plánované účinnosti je 1. října 2012.
 

Policie opět získá oprávnění na provozní a lokalizační údaje

Předložené návrhy jsou zásadní normou pro policii, dávají jí do ruky zásadní instrument a důsledně reagují na dva nálezy Ústavního soudu. Jan Kubice je předložil spolu s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem spravedlnosti jako reakci na dva nálezy Ústavního soudu.
 
Nově dojde ke stanovenípřesnéhovýčtu všech orgánů, jež mají oprávnění provozní a lokalizační údaje od provozovatelů vyžadovat, vymezuje se okruhutrestnýchčinů, pro jejichž objasnění mohou orgány činné v trestním řízení provozní a lokalizační údaje získat, zavádí se povinnostzpětného informování obdobně jako v případě odposlechů a v neposlední řadě se zpřísňuje uchování a likvidace provozně lokalizačních údajů.
 
Návrh novelizuje zákon o elektronických komunikacích, trestní řád, zákon o Bezpečnostní informační službě, zákon o Vojenském zpravodajství a zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu.
K předloženému návrhu zákona zaujal pozitivní stanovisko na svých webových stránkách i Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Zákon byl schválen s plánovaným datem účinnosti od 1. října 2012.
 

Základní registry

Vláda dnes také dala zelenou návrhu zákona, který novelizuje 28 zákonů převážně v působnosti Ministerstvo vnitra a Ministerstvo kultury v souvislosti s plánovaným zavedením základních registrů. Cílem je efektivněji využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v souladu s obecnou zásadou, že stát by neměl od fyzických osob požadovat sdělení nebo prokázání těch údajů, které si může sám ověřit v některém ze svých informačních systémů.
 
Návrh upravuje přístup k osobním údajům vedeným v informačních systémech veřejné správy pro výkon činnosti soudů a správních úřadů.  Přístup k údajům, který se v zákoně navrhuje, je u jednotlivých předložených novel odůvodněn především potřebami správního řízení, ve kterém je třeba ověřit totožnost účastníka řízení a získat také údaje potřebné pro doručování písemností.
 
Účinnost zákona se navrhuje k 1. červenci 2012, kdy odstartuje ostrý start základních registrů.
 


 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem