Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odborníci debatovali nad výsledky zprávy Global Integrity

Zprůhlednění financování politických stran, posílení ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowerů) a otázka střetu zájmů a etiky v justici, to byla hlavní témata úterního workshopu Global Integrity, na kterém vystoupili jak odborníci ministerstva vnitra, tak zástupci neziskového a akademického sektoru, justice či zahraniční hosté. Účastníci během semináře diskutovali výsledky zprávy organizace Global Integrity, která hodnotila existenci a efektivitu protikorupčních systémů v Česku.  

"Naším nejpalčivějším problémem, jak potvrdil i průzkum Global Integrity, je otázka financování politických stran. Přestože se jedná o problém číslo jedna u naprosté většiny zemí světa, tak bych vás chtěl ujistit, že Ministerstvo vnitra tuto problematiku nepodceňuje a nedostatky v této oblasti si plně uvědomuje,“ uvedl na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Kubice. Dodal, že úřad proto v současné době připravuje paragrafované znění zákona o dohledu nad financováním politických stran. Strany by podle ministerského návrhu měly například zákonnou povinnost zřídit si zvláštní bankovní účet, který by byl transparentní a jehož výpisy by byly veřejně k nahlédnutí

Dalším tématem diskuze byla ochrana whistleblowerů (oznamovatelů korupce a závažné trestné činnosti), kdy se účastníci semináře shodli na tom, že je nutné upravit legislativu tak, aby byla jejich ochrana posílena. V České republice totiž vzhledem ke společenské averzi, jež ztotožňuje „whistleblowing“ s „donášením“, neexistuje právní předpis upravující možné formy ochrany a pomoci těmto osobám. Na druhou stranu však fungují různé mechanismy, jak mohou státní úředníci hlásit korupci ve veřejném sektoru – např. protikorupční linka 199.

Jedním z nejzávažnějších problémů současné situace ve státní správě je absence zákonné úpravy a jednoznačných pravidel pro práci úředníků. Diskutující se shodli, že přestože Ministerstvo vnitra návrh nové úpravy předložilo, nelze na základě posledního rozhodnutí vlády v dohledné době očekávat žádný pokrok.

Poslední diskusní panel se věnoval otázce střetu zájmů a etiky v justici. Široce diskutovanou otázkou byla nezávislost justice, a to jak soudců, tak i státních zástupců. „Podstatou je způsob, jak dobře vybalancovat nezávislost na straně jedné a odpovědnost na straně druhé,“ dodal Heller. Auditorium ocenilo vystoupení obou zástupců stavovských organizací, kteří nastínili ideje, jak k tomuto citlivému tématu přistoupit a jak zajistit, že bude justice očištěna od lidí, kteří zneužívají svého postavení.

Česká republika byla jednou ze zemí hodnocených v loňském roce. Zpráva Global Integrity hodnotí Česko 74 body, přičemž nejlepší možný výsledek je 100 bodů.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem