Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Od 1. července 2012 dojde k zásadní změně ve fungování veřejné správy i v chování státu vůči občanům

Základní registry jako prostředek k efektivnímu získávání a ověřování dat, který zjednoduší přístup k údajům, garantuje jejich validitu nebo zkrátí průběh procesů ve veřejné správě. To bylo ústředním tématem, s nímž Ministerstvo vnitra vystoupilo na konferenci eGovernment 20:10 v Mikulově, nad kterou převzal záštitu ministr vnitra Jan Kubice. 

Spuštění Základních registrů veřejné správy 1. července 2012 bude významným a pozitivním milníkem jak pro občana, tak pro úředníka, potažmo celou veřejnou správu. Díky této bezpečné a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech už např. občan nebude muset stále dokola obíhat úřady, shánět data a předkládat úřadům stále stejné dokumenty.
 
„Občan určitě ocení i to, že správnost už jednou pořízených údajů bude mít povinnost dokládat stát, nikoliv sám občan. Správnost dat totiž zajistí fakt, že jediné relevantní údaje budou ty, které úředník získá ze základních registrů. To zrychlí proces vyřízení žádosti občana i sníží byrokratickou zátěž úřadů,“ uvedl mj. na konferenci Robert Ledvinka, ředitel odboru veřejné správy Ministerstva vnitra s tím, že nezpochybnitelný je také přínos pro státní správu.
 
„Úředník, který pracuje s údaji z registrů, nemusí váhat nad jejich validitou, nemusí si vést žádnou vlastní databázi a udržovat ji v aktuálnosti a nově nesmí přenášet povinnosti prokazovat referenční data na občana. Prostě a efektivně využívá data z jednoho místa základních registrů i z agendových informačních systémů,“ doplnil Ledvinka a dodal, že díky efektivnímu sdílení už jednou pořízených dat se zrychlí procesy a úředník nebude muset vykonávat zbytečnou činnost při získávání a ověřování dat.
 
Na závěr pak Robert Ledvinka uvedl, že aby se pozitivní přínos projektů projevil v plné míře, je třeba, aby každý úředník přistupoval k jeho přípravě a implementaci maximálně zodpovědně.
 
Obíhat budou data, ne občan
Změnu provedenou na jednom úřadě získají z registrů i ostatní úřady, které mají mít k údajům přístup. Nepůjde tedy o „Velkého bratra“, kde by se úředník mohl dostat k jakémukoliv údaji, ale bude mít přístup jen k těm, které potřebuje k výkonu své činnosti a ke kterým má také na základně zákonného zmocnění přístup.
 
Kromě toho je nezanedbatelným plusem zavedení registrů odstranění případné duplicity a neaktuálnosti údajů. Referenční údaj v základním registru bude automaticky považován za správný. Orgány veřejné moci už nebudou získávat údaje pro své potřeby z různých zdrojů, ale pouze ze základních registrů, odkud budou přebírány do dalších informačních systémů veřejné správy. Tento přístup zajistí zkvalitnění údajů a zároveň umožní klientům veřejné správy hlásit údaje pouze jednou. Vedle větší efektivity se tak veřejná správa stane i daleko přívětivější pro své klienty, tedy pro občany, protože po nich nebude požadovat stále stejné údaje.
 
Orgány veřejné správy budou totiž primárně povinny používat referenční údaje ze základních registrů a požadovat je od klientů pouze v případě, že nejsou tyto údaje v registrech obsaženy, nebo jsou označeny jako nesprávné, tedy zpochybněné.
 
Nemělo by tak dojít k tomu, že občané, firmy atd. budou zas a znova zapisovat své bydliště či sídlo a další základní informace do mnoha různých formulářů na mnoha různých místech.
 
Současný stav:
 • roztříštěnost, nejednotnost a multiplicita dat v klíčových databázích veřejné správy
 • nemožnost sdílet údaje v současných evidencích
 • ne vždy jsou pro výkon veřejné moci k dispozici údaje, na které se lze spolehnout
 • občan při jednání s úřady musí údaje vedené k jeho osobě opakovaně dokládat
 
To vše se po zavedení základních registrů změní k lepšímu.
 
Plná transparentnost základních registrů:
 • subjekty, o nichž jsou údaje vedeny, mají právo je znát i zpochybnit
 • mají právo na informaci, kdo údaje o nich používal a aktualizoval
 • výpisem přes Czech POINT nebo na žádost do datové schránky
 
Šest projektů, čtyři organizace:
 • Registr obyvatel - (správcem bude Ministerstvo vnitra) – aktuální referenční údaje o občanech Česka, cizincích s povolením k pobytu nebo cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu
 • Registr práv a povinností - (správcem bude Ministerstvo vnitra) – údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob
 • Registr osob - (správcem bude Český statistický úřad) – údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - (správcem bude Český úřad zeměměřický a katastrální) – údaje o základních územních prvcích, např. území států, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic
   
 • Informační systém základních registrů – (Ministerstvo vnitra) – v jeho rámci budou čtyři základní registry fungovat
 • Převodník identifikátorů fyzických osob – (v gesci ÚOOÚ) - klíčový projekt pro ochranu osobních údajů v registrech; díky převodníku identifikátorů už nebude možné získat o obyvateli informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy pouze se znalostí rodného čísla
 
V současnosti jsou vysoutěženi realizátoři všech registrů a probíhá příprava na jejich spuštění dle vládou schváleného harmonogramu, na které se podílí prakticky celá státní správa. Projekty jsou financovány ze strukturálních fondů EU.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem