Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Začala jednání o podobě rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra v příštím roce

V absolutní hodnotě vyšší, ale přesto nižší a ještě více seškrtaný než v letošním roce a v letech minulých. Tak bude vypadat rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2012, o jehož nejzákladnějších obrysech včera do pozdních večerních hodin jednali nejvyšší představitelé rezortu vnitra – ministr vnitra Jan Kubice, první náměstek MV pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Hruška, policejní prezident plk. Petr Lessy, generální ředitel HZS ČR gen. Miroslav Štěpán a jejich ekonomičtí náměstci – Miroslava Oliveriusová, plk. Slavomír Bell a plk. Alois Sellner. 

Zdaleka ne nepodstatné a každoročně lineárně narůstající výdaje rozpočtu Ministerstva vnitra tvoří platby za důchody a ostatní sociální dávky, zejména výsluhy a odchodné. Návrh výdajové části rozpočtu předložený Ministerstvu vnitra Ministerstvem financí počítá v roce 2012 s navýšením právě v této položce výdajů. Spolu s prostředky na výzkum a vývoj jde o nárůst oproti letošnímu roku celkem o 819 877 tis. Kč. Ve svém celkovém součtu je však oproti letošnímu roku rozpočet kapitoly vnitra navýšen pouze o 393 775 tis. Kč. Zbývajících 426 102 tis. Kč je v návrhu v porovnání s letoškem kráceno v oblasti rozpočtu určené na provozní výdaje a investice.
 
Ministerstvo vnitra každoročně vydává podstatnou část svého rozpočtu na závazky vyplývající ze zákona (občanské průkazy, cestovní doklady, biometrická povolení k pobytu), z členství v Evropské unii (zavedení a provoz VIS, SIS II, apod.) a z dlouhodobých smluv uzavřených v rámci řady projektů elektronizace veřejné správy. Nemalé závazky vyplývají ze smluv s Českou poštou s.p., která rezortu vnitra poskytuje část služeb v oblasti ICT a telekomunikačního provozu (servis ICT, zajišťování datových a hlasových komunikačních služeb pro ministerstvo a bezpečnostní sbory, správa datových center), které ministerstvo přestalo zajišťovat samo v roce 2009. Nedostatek finančních prostředků v této oblasti Ministerstvo vnitra v minulých dvou letech vyřešilo dohodou s Českou poštou o prodloužení splatnosti faktur.
 
„Jsme v situaci, kdy hrozí další finanční propad díky možným penalizacím z nesplacených závazků. Nemůžeme tyto problémy stále hrnout před sebou a tvářit se, že je vyřešíme v dalších letech. Náklady na provoz ICT a projekty eGovernmentu byly redukovány na nejnižší možné minimum, přesto výraznějších úspor díky existujícím smluvním závazkům lze dosáhnout obtížně. Můžeme se pokusit vypovědět či upravit nevýhodné smlouvy, můžeme prodat nepotřebný majetek, u kterého platíme náklady za provoz, můžeme přehodnotit množství a potřebnost odebíraných služeb, ale nemůžeme do nekonečna odkládat platby za tyto závazky,“ řekl při jednání ministr vnitra Jan Kubice.
 
Podmínky čerpání prostředků na projekty financované ze strukturálních fondů EU neumožňují měnit rozsah vysoutěžené dodávky. Úspor v rozsahu do 10% se MV pokusí dosáhnout u ostatních projektů, nedotovaných EU. V řádu jednotek procent je zřejmě i prostor pro snížení provozních nákladů na projekty eGovernmentu.
  
Nad limit stanovený návrhem výdajů rozpočtu MV bude v roce 2012 nutné uhradit v těchto oblastech dalších 1 426 685 tis. Kč, což spolu s propadem prostředků na provoz a investice vytváří na příští rok rozpočtový deficit ve výši 1 852 787 tis. Kč oproti letošnímu roku.
 
Z této částky se odvíjí krácení jednotlivých rozpočtových podkapitol PČR, HZS a MV a to poměrně k procentuálnímu podílu na čerpání z celkového rozpočtu kapitoly MV.
 
Oproti roku 2011 se bude v roce 2012 rezort vnitra muset vyrovnat s rozpočtem nižším u PČR o 1 374 274 tis., u HZS ČR o 306 489 tis. a u centrálního úřadu a jím zřizovaných organizací o 172 024 tis. Kč.
 
„Úsporná opatření se nesmí projevit dalším snižováním platů policistů a občanských zaměstnanců. V současné době jsme nuceni analyzovat dopady snižování rozpočtu na činnost policie,“ řekl policejní prezident plk. Petr Lessy.
 
„Budeme muset v rámci investičních prostředků více využít financování z evropských fondů, v oblasti provozních a mzdových nákladů téměř žádné další rezervy nemáme,“ uzavřel jednání generální ředitel HZS ČR gen. Miroslav Štěpán.
 
V průběhu srpna bude pokračovat řada dalších jednání nad konkrétní podobou rozpočtu, úsporných opatření a jejich možných důsledků včetně jednání s představiteli odborů.
  
  
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem