Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra postupuje na cestě ke sjednocování postupů a procesů v oblasti správy dokumentů a informací

Problematika správy dokumentů a informací, obsažených v informačních systémech veřejné správy je oblastí, která si zaslouží velkou pozornost, tím spíše, že fungování dnešní veřejné správy je do velké míry na elektronických systémech závislé. Moderní technologie postupují mílovými kroky, díky nim se daří mnohé postupy zjednodušovat a racionalizovat, na druhou stranu s sebou nese nová situace i nové výzvy. Nové způsoby vytváření, ukládání a distribuce dokumentů a informací by měly mít ve veřejné správě jasná a jednotná pravidla. Jen tak se docílí toho, že tyto dokumenty budou kvalitně a systematicky uchovány pro budoucnost. 

Ministerstvo vnitra je si těchto výzev vědomo. Proto iniciovalo vznik skupiny, která se bude koncepčně zabývat standardizací procesů správy dokumentů a informací. Cílem pracovní skupiny, která se poprvé sešla v pátek 10. 6. u příležitosti konference Městský rok informatiky v Kladně, je v první fázi vyřešení problematiky nejednotnosti terminologie v oblasti správy dokumentů a informací. To znamená standardizaci pojmosloví v oblasti správy dokumentů (sjednocení pojmů mezi normami ISO, Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, MoReq – Model Requirements – metodika EU).
 
Pracovní skupina byla ustavena na základě Memoranda, které bylo podepsáno mezi Ministerstvem vnitra a odbornou společností Information Records Management Society – Czech Republic Group. o.s. v dubnu letošního roku. IRMS CRG sdružuje zástupce společností a odborníky, kteří se věnují standardizaci a certifikaci správy záznamů a informací. Memorandum, které mohou podepsat i další společnosti, jež budou mít zájem se na řešení této problematiky podílet, konstatuje, že je mimořádně důležité, aby stát a odborná veřejnost v této oblasti spolupracovaly a definovaly základní cíle spolupráce.
 
Je nesmírně důležité, aby veřejná správa používala v rámci spisových služeb, kterými disponuje, jednotné principy. Tyto principy je nutné popsat a nastavit. Před tím je však nezbytně nutné definovat základní standardy. Nesmíme ani zapomínat na vzdělávání a osvětu,“ vysvětluje Oskar Macek – vedoucí oddělení řízení a metodiky spisové služby, archívních evidencí a elektronického zpracování archiválií MV.
Pracovní skupinu tvoří v tuto chvíli zástupci MV a členů IRMS CRG. Za Ministerstvo vnitra se její práce účastní Oskar Macek a Tomáš Bezouška ze sekce strategií, koncepcí a programového řízení MV. Za IRMS CRG se činnosti pracovní skupiny účastní Josef Šustr, Stanislav Fiala, Vladimír Görner a Vladimír Medlík.
 
Věřím, že otevřenosti memoranda využijí i další odborníci z oblasti správy záznamů. Budou se tak moci podílet na vytváření a uplatňování pravidel a certifikací systémů pro správu záznamů,“ dodává ředitel sekce strategií, koncepcí a programového řízení MV Ladislav Karkoška. 
Další setkání pracovní skupiny proběhne už v pondělí 27. června.
 
V případě zájmu o přistoupení k Memorandu zašlete prosím písemné sdělení přistupujícího subjektu adresované a doručené ministerstvu, v němž bude uvedeno, že subjekt se seznámil s obsahem Memoranda a že má zájem podílet se na spolupráci.
 
 
Tento dopis zašlete na adresu:
Ing. Oskar Macek
vedoucí oddělení řízení a metodiky spisové služby, archívních evidencí a elektronického zpracování archiválií MV
Ministerstvo vnitra ČR
Milady Horákové 133
166 21 Praha 6

 

Markéta Matlochová,
zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR

vytisknout  e-mailem