Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rakousko dočasně obnoví hraniční kontroly na rakousko-české hranici

Ve dnech 4.–9. června 2011 Rakousko obnoví hraniční kontroly na svých hranicích, včetně hranice s Českou republikou.  

Důvodem tohoto kroku je jednání Světového ekonomického fóra – Regionálního fóra o Evropě a Asii, které se uskuteční od 8. do 9. června v prostorách vídeňského Hofburgu. Při této příležitosti je očekáván příjezd okolo 500 nejvyšších představitelů ekonomiky a politiky, zástupců občanské společnosti, mezinárodních organizací a médií. Cílem znovuzavedení kontrol na hranicích je zejména podpoření nerušeného průběhu jednání prostřednictvím zamezení příjezdu narušitelů veřejného pořádku a násilných demonstrantů.

V uvedeném období, tj. od 4. června (0.00 hod) do 9. června (24.00 hod), bude možné překračovat česko-rakouskou hranici pouze na bývalých hraničních přechodech a turistických stezkách, na kterých bude rakouská policie provádět přiměřené kontroly. Hraniční kontroly budou obnoveny na všech hraničních přechodech mezinárodního významu včetně letecké dopravy. Na hraničních přechodech regionálního/lokálního významu a na turistických stezkách budou kontroly probíhat v závislosti na vyhodnocení bezpečností situace namátkově, příp. ve formě hlídek. Překročení hranice mimo stanovená místa, příp. vyhnutí se hraniční kontrole, bude moci být potrestáno ve správním řízení dle rakouského práva.

Občané chystající se v uvedeném období Rakousko navštívit či jeho územím projíždět, musí počítat s kontrolami na hranicích a tyto kontroly strpět. Občané musí být schopni během kontroly prokázat svou totožnost předložením platného cestovního dokladu (občanského průkazu či cestovního pasu) a měli by počítat s případnými dalšími opatřeními, jejichž cílem je zamezení pobytu osob, jejichž přítomnost na území Rakouska by mohla ohrozit veřejný pořádek a bezpečnost.

Rakousko obnovuje hraniční kontroly v souladu s pravidly Schengenu (čl. 23 Schengenského hraničního kodexu), která poskytují každému členskému státu možnost v případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost dočasně znovuobnovit ochranu vnitřních hranic, které lze za normálních okolností překračovat kdykoliv a kdekoliv bez toho, aby se prováděla hraniční kontrola. Znovuobnovením ochrany hranic budou rovněž uplatněny česko-rakouské bilaterální smlouvy upravující překračování státních hranic a provádění kontrol při přechodu hranic.

Informace o rozsahu přijímaných opatření budou postupně upřesňovány na webových stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí. O případných problémech při provádění hraničních kontrol nás můžete informovat na adrese machotko@mvcr.cz.  

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem