Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příprava psychologů IZS pro pomoc u rozsáhlých katastrof

Psychologické pracoviště MV a katedra psychologie FF UK od roku 2009 spolupracují na řešení projektu Evropské komise EUTOPA – IP. Projekt připravil integrovaný program pro pomoc lidem v situacích rozsáhlých mimořádných událostí a zaměřoval se mj. na potřeby členů uniformovaných složek. 

Koordinátorem projektu bylo město Kolín nad Rýnem. Mezi partnery dále byly: Centrum pro psychotraumatologii v Krefeldu, město Düsseldorf, Filozofická fakulta UK v Praze, Španělská společnost pro traumatologii, traumatický stres a disociaci a nizozemská nadace Impact – expertní centrum pro psychosociální pomoc při katastrofách.
 
Hlavní otázkou projektu bylo, která opatření krizové intervence po neštěstí, podle posledních výzkumů a trendů, prokazatelně snižují rizika výskytu stresových poruch jako důsledků působení mimořádné události?
 
Cílem projektu bylo odborníkům nabídnout systém pro vhodné intervence, které se zaměřují na tři skupiny osob zasažených mimořádnou událostí:

  1. osoby, které se zvládnou zotavit po neštěstí samy, s využitím vlastních zdrojů;
  2. osoby s potenciálním rizikem rozvoje posttraumatických potíží a
  3. osoby ve vysokém riziku těchto potíží.
K rozdělení zasažených osob do uvedených skupin mohou odborníci využít speciální nástroj CRI-D, který se zaměřuje na zjišťování podpůrných a rizikových faktorů, které na jedince v kontextu katastrof působí.Lidem je pak nabízena vhodná intervence – s ohledem na jejich specifické potřeby. Tento nástroj byl použit k určení potřebných osob například po zřícení historického archivu v Kolíně nad Rýnem v roce 2009 nebo u lidí zasažených neštěstím při Love Parade v Německu v roce 2010. Psychologové Ministerstva vnitra budou nástroj dále ověřovat a přizpůsobovat českému prostředí.
 
Psychologové Ministerstva vnitra zorganizovali 3 specializační kurzy EUTOPA - IP, které proběhly v průběhu dubna a května 2011 na Policejním prezidiu, Generálním ředitelství HZS a na Filozofické fakultě UK. Kurzů se účastnilo 40 psychologů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Armády ČR a také studentů psychologie, kteří se specializují na pomoc lidem při mimořádných událostech.

Smyslem kurzů bylo seznámit české odborníky s posledními světovými trendy v poskytování pomoci lidem zasaženými mimořádnými událostmi, nabídnout jim nové pracovní nástroje a podílet se na tvorbě evropské odborné sítě psychosociálního krizového managementu.
 
Více informací viz webové stránky projektu http://www.eutopa-info.eu/
Podrobné informace o průběhu projektu v ČR, prezentace a manuály pro intervence naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.
 
 
PhDr. Štěpán Vymětal
psychologické pracoviště Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem