Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vznikla Aliance proti dluhům

Dne 4. května 2011 se v budově Ministerstva vnitra ČR na Letné sešli odborníci ze státních institucí a nestátních neziskových organizací a ve vzájemné shodě se rozhodli založit otevřenou širší odbornou platformu - Alianci proti dluhům. 

 

Tato iniciativa vyplynula ze zkušeností veřejnoprávních, nestátních a profesních subjektů, které se zejména v posledních letech stále častěji zabývají řešením problémů souvisejících s předlužeností osob, jež se ocitají v mnohdy neřešitelné sociální situaci. „Důsledky předluženosti jsou hrozivé – pro dosud bezúhonné občany nezřídka znamenají  vysoká sociální rizika, ztrátu rodin, domova, psychickou zátěž a u některých jedinců dokonce vedou k prvnímu spáchání trestného činu. „Dluhové pasti“ ohrožují zejména nižší příjmové skupiny obyvatel, ale nevyhýbají se ani střední vrstvě,“ uvedla Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV.
 
Mgr. Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby ČR, doplnil, že: „Tato rizika jsou ještě mnohem vyšší u osob již dříve trestaných. Opakované páchání trestných činů se odráží ve vysokém počtu uvězněných osob, jejichž perspektiva začlenit se zpět do společnosti je prakticky nulová“. Mgr. Dagmar Doubravová, ředitelka Sdružení pro probaci a mediaci v justici zdůraznila, že: „Tento problém se ovšem netýká jen dlužníků, ale i věřitelů, jejichž šance na vymožení oprávněných pohledávek je u předlužených osob mizivá. V neposlední řadě je tento stav i problémem státu, který je zatěžován vysokými náklady souvisejícími s řešením předluženosti.“
 
Cílem Aliance proti dluhům je navázat na obdobné aktivity, zkušenosti a analýzy všech partnerů, včetně zahraničních, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a vytvořit návrhy vedoucí k minimalizaci předlužování a rizik s ním souvisejících. Účastníci setkání jsou přesvědčeni, že v  rámci propojené odborné sítě bude možné takové návrhy nejen předložit, ale i prosadit.
 
Setkání a založení Aliance proti dluhům bylo iniciováno zástupci odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, Probační a mediační služby ČR a Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Většina přítomných podpořila založení Aliance a je připravena se na rozvoji její činnosti aktivně odborně podílet.
 
Za „přípravný výbor“:
Mgr. Jitka Gjuričová,  Mgr. Pavel Štern, Mgr. Dagmar Doubravová
 
Kontakt:
Mgr. Pavel Štern
ředitel Probační a mediační služby ČR
Hybernská 18, Praha 1 
tel.: +420 224 424 415;
      + 420 737 231 280

vytisknout  e-mailem