Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak soudit pracovní vykořisťování

Praha 4. 5. 2011 - V České republice stále nebyl nikdo pravomocně odsouzen za trestný čin obchodování s lidmi za účelem nucené práce a jiných forem vykořisťování. Odbor bezpečnostní politiky MVČR spolu s neziskovou organizací La Strada ČR a Justiční akademií zorganizoval dvoudenní workshop, kde se na mezinárodním fóru diskutovaly rozsudky z různých evropských zemí. 

České soudy posuzovaly v roce 2008 případ mužů a žen, kteří přijeli do České republiky z Ukrajiny. Tito před soudem vypověděli, že často nedostávali mzdu za svoji práci, byly jim zadržovány doklady a vyhrožováno, když odmítali za těchto podmínek dále pracovat. Obžalovaní byli zproštěni viny, neboť soud neposoudil situaci jako nucenou práci. „To, že ani tento případ nebyl odsouzen, vidíme jako velice problematické a ukazuje, že definice nucené práce a jiných forem vykořisťování není zcela funkčně uplatňována v naší soudní praxi,“ říká Irena Konečná, ředitelka organizace La Strada ČR a dodává: „Přitom definice nucené práce je zakotvena v mezinárodních úmluvách. Rozsudky z jiných zemí ukazují, že jako nucenou práci lze posuzovat i případy, kde nedocházelo k fyzickému násilí.“
 
„Velice inspirující pro naši praxi je například odsuzující rozsudek z Nizozemí,“ říká Martin Linhart, ředitel Odboru bezpečnostní politiky MVČR. „Pro nizozemské soudy byla nakonec klíčová skutečnost, že ačkoliv poškození sami souhlasili s prací bez mzdy a dokonce ji sami iniciovali, fakticky se jednalo o vykořisťování,“ dodává. Případ, o kterém referuje Martin Linhart, odkazuje k vykořisťování skupiny Číňanů v restauraci jejich krajana v nizozemském městě Eindhoven. Dle dřívějších zjištění organizace La Strada ČR jsou i u nás vykořisťováním ve větší míře ohroženi migranti a migrantky. Po příjezdu do země jsou zpravidla zatíženi vysokým dluhem za zprostředkování cesty a práce. Pro neznalost jazyka a prostředí se v nové zemi ocitají ve velice zranitelné pozici a často jsou zcela závislí na zprostředkovatelích práce.
 
Workshop, na kterém se diskutovaly i další evropské rozsudky, přinesl tři hlavní doporučení. Při samotné identifikaci obchodovaných osob by bylo žádoucí rozšířit rámec jemnějších indikátorů. „V Belgii používáme sadu sedmdesáti indikátorů, které pomáhají orgánům činným v trestním řízení odhalit situaci obchodování s lidmi,“ uvedl Jean Francois Minet, expert ministerstva spravedlnosti Belgie. Jako žádoucí legislativní změna v České republice se také jeví zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, která by měla být platná od podzimu. Z hlediska trestu i prevence obchodování s lidmi by se sankce měly zaměřit na nejvíce citlivé místo celého procesu - a to sice na zisk, který z vykořisťování pachatelům plyne. „Obchodování s lidmi bývá označováno jako trestná činnost s vysokými zisky a nízkými riziky. Našim cílem by tak mělo být nejen zvýšit rizika tak, že bude tento trestný čin odsuzován, ale zároveň snížit finanční zisky z trestné činnosti“, říká Irena Konečná. „Klíčová je také otázka finančního odškodnění obchodovaných osob,“ dodává.
 
Setkání expertů a expertek nad rozsudky ukončilo první fázi tříletého projektu Discovering trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation and forced labour (Odhalování obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce), který realizuje La Strada ČR ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky MVČR a Justiční akademií. Projekt financovaný Evropskou komisí a nadací Open Society Institute Budapest, bude realizován až do června 2013. Jeho dlouhodobým cílem je zlepšit přístup obchodovaných osob ke spravedlnosti.


 

Více informací poskytne: Irena Konečná, La Strada ČR (irena@strada.cz, 731 475 070) a Jana Menšíková, OBP MVČR (jana.mensikova@mvcr.cz, 974 832 336).
Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem