Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva k zavedení biometrických údajů v průkazech k pobytu pro cizince

Ministerstvo vnitra informuje, že od 1. května 2011 mělo dojít k zavedení biometrických údajů do průkazů k pobytu cizinců ze třetích zemí. 

Kvůli technickým problémům nově nastavovaného systému snímání biometrických údajů budou s účinností od 1. května 2011 bohužel vydávány pouze průkazy o povolení k pobytu dle ustanovení §117g zákona o pobytu cizinců bez biometrických údajů, a to na dobu šesti měsíců ve formě štítku vlepeného do cestovního dokladu. Cestování do jiných zemí schengenského prostoru tím nebude nijak dotčeno.
 
Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné komplikace. Cizinci budou o novém opatření informování při převzetí průkazu formou poučení. Toto poučení bude přeloženo do anglického, ruského, vietnamského, ukrajinského a mongolského jazyka.
 
Ministerstvo vnitra zároveň sděluje, že novelou zákona o správních poplatcích byla zvýšena sazba za vydání průkazu o povolení k pobytu na 2500 Kč (dospělí) a 1000 Kč (děti mladší 15 let). Zároveň dochází k úpravám sazeb za změny či vydání nového průkazu v případě ztráty, poškození, zničení či odcizení. Vzhledem k nutnosti přechodně vydávat průkazy o povolení k pobytu na omezenou dobu šesti měsíců bude následně pořízený průkaz, který již bude obsahovat biometrické údaje, cizincům vydáván zdarma.
 
Povinnost, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval biometrické identifikátory, se týká pouze občanů třetích států s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem, popř. cizinců, kterým byla udělena jedna z forem mezinárodní ochrany – biometrické údaje se netýkají občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, prozatím se netýkají ani občanů třetích států pobývajících v ČR na základě víza.
 
Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti držitele během jeho pobytu na území. Vzhledem k nutnosti sejmout biometrické údaje cizince při předání rozhodnutí o povolení k pobytu a následné nutnosti jejichverifikace a ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí samotného průkazu k pobytu je v obou případech nutná osobní přítomnost cizince. Biometrické údaje nelze snímat při podání žádosti.
 
Biometrické údaje pořizují vybraná – tedy ne všechna – pracoviště Ministerstva vnitra vybavená speciálním technickým zařízením. V současnosti se jedná o 21 pracovišť, z nichž je pět v Praze, tři v kraji Středočeském a dvě v Ústeckém a po jednom pracovišti v každém dalším kraji. Cizinec je povinen převzít si ve stanovené lhůtě průkaz o povolení k pobytu na stejném pracovišti, na němž mu biometrické údaje sejmuli.
 
Průkazy o povolení k pobytu vydané před datem účinnosti této změny, tj. před 1. květnem 2011, zůstávají platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny průkazy s biometrickými údaji. Cizinci tedy nemusejí žádat o vydání nového průkazu s biometrickými údaji.
 
Co se řízení započatých před 30. dubnem 2011 týče, i v těchto případech se budou od 1. května 2011 vydávat průkazy o povolení k pobytu již dle nových pravidel.
 
Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s touto změnou letáky informující cizince z třetích zemí o změnách. Letáky jsou v českém, anglickém, ukrajinském, ruském, vietnamském a mongolském znění a byly distribuovány na pracoviště Ministerstva vnitra a cizinecké policie a některé další organizace zabývající se integrací cizinců.
 
Podrobnější informace, včetně elektronické verze letáků a kontaktů na jednotlivá pracoviště Ministerstva vnitra, která pořizují biometrické údaje, budou od 1. května 2011 k dispozici na www.mvcr.cz/cizinci.
  
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem