Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Antikonfliktní nebo konfliktní týmy?

V souvislosti s akcí pravicových extremistů v Krupce ze dne 9. dubna 2011, respektive i v Novém Bydžově ze dne 12. března 2011, se objevila ze strany některých nevládních subjektů i některých médií kritika činnosti tzv. Antikonfliktních týmů (dále jen „AKT“). Bylo jim vyčítáno demagogické manipulování s občany, ignorování některých významných skutečností, či dokonce používání metod dílčího šikanování. 

Proti těmto tvrzením je nutné se ohradit. Cílem není vyvolávat polemiku s kritiky, ale seznámit veřejnost s preventivním obsahem činnosti AKT. Nepřesné informování o jejich práci nahrává násilníkům, kteří si přejí vyvolání excesů.

Kdy, kde, proč a jak Antikonfliktní týmy?

Logo AKTLogo AKT
Česká policie převzala AKT v roce 2006 od německých kolegů. Jejich práci veřejnost i policie hodnotily pozitivně, proto jimi od roku 2010 disponuje každé krajské ředitelství. Kromě Německa a ČR v žádné jiné zemi nepůsobí.

V akci je uvidíte na pochodech, shromážděních, demonstracích, při doprovodech sportovních fanoušků mimo sportoviště, technoparty, či jiných kulturních a politických akcích.

Členové AKT pomáhají veřejnosti i policii. Zabraňují konfliktům, čímž šetří práci i materiál pořádkové i kriminální policie. Zabraňují zraněním a chrání majetek. Prostřednictvím transparentní komunikace ukazují vstřícnou tvář policie, čímž jí zlepšují image.

Nástrojem členů AKT je, s výjimkou nutnosti sebeobrany, mluvené slovo. Účastníkům akcí, veřejnosti i médiím vysvětlují smysl a účel policejního opatření, důvody konkrétního postupu policie a aktuální bezpečnostní situaci. Upozorňují osoby dotčené opatřením na zákonné povinnosti policistů v případě spáchání protiprávního jednání. Chtějí tlumit emoce, a tím předcházet agresivnímu jednání.

Označení AKTOznačení AKT
V policii jich působí 192. Policisté si tuto činnost, která přesahuje rámec běžných pracovních činností a zařazení, vybrali dobrovolně. Procházejí náročným, několikadenním tréninkem, kde jsou lektorováni zkušenými odborníky, mimo jiné i psychology. V terénu je poznáte podle žlutých vest s nápisem „Antikonfliktní tým“.

V náročných situacích operují AKT v „první linii“ a jsou tudíž neustále pod drobnohledem. Každé jejich nasazení je důkladně monitorováno a následně rozebíráno. Každé poklidné bezpečnostní opatření je úspěchem AKT a prohrou milovníků tzv. „prožitkového násilí“.

Jak to vypadá v praxi? – Využití AKT v Krupce

V předvečer akce

Prostor pro své působení si AKT připravoval po dobu tří dnů před samotným shromážděním, kdy jeho členové distribuovali na rušných místech v Krupce společně s jinými policisty a obecními strážníky informační letáky. Den předem pak se styčnou důstojnicí pro menšiny kontaktovali místní Romy. Vysvětlovali jim bezpečnostní situaci a očekávaný postup policie. Zjistili, že místní Romové nejsou v reakcích na aktivity Dělnické strany sociální spravedlnosti (dále jen „DSSS“) jednotní. Část se od účasti na protidemonstraci distancovala, část souhlasila s pasivním odporem. Nebylo vyloučeno, že část mladých Romů použije proti pravicovým extremistům násilí.

Začíná opatření

V den zahájení bezpečnostního opatření byl 22-ti členný AKT tým složený ze zástupců krajských ředitelství policie Ústeckého a Libereckého kraje rozdělen do čtyř skupin: zajišťující kontakt s DSSS, s účastníky protidemonstrace, s médii a monitorující prostor, kde měly zaznít projevy zástupců DSSS.

AKT v KrupceAKT v Krupce
Skupina operující v blízkosti protidemonstrantů navázala kontakt s 10 až 20člennými skupinkami místních Romů, vzrušeně diskutujících o situaci na sídlišti, a snažila se tlumit rostoucí emoce. Na místě byli přítomni i občanští aktivisté a příznivci ultralevicových hnutí, z nichž někteří jevili známky požití alkoholu či jiných omamných látek. AKT oslovil i staršího ze dvou duchovních. Ten uvedl, že zde bude probíhat bohoslužba jako oslava života a lásky, proti nenávisti a neonacismu. Faráři byla z důvodu dopředu nahlášeného pochodu DSSS nabídnuta možnost konání bohoslužby na travnaté ploše po levé straně ulice, mimo prostřední část pozemní komunikace. Duchovní s tímto souhlasil, nicméně v zápětí dodal, že část účastníků bohoslužby se bude pohybovat v prostoru komunikace, kterou měl projít průvod pravicových extremistů. Z diskusí s přítomnými Romy vyplynulo, že skutečným důvodem jejich účasti je snaha zabránit pochodu extremistů.

Skupina komunikující s DSSS kontaktovala oznamovatele shromáždění už v místě srazu na nádraží. Svolavatel i pořadatel byli upozorněni na nutnost dodržování zákonů, uposlechnutí pokynů policie, vyvarování se zakrývání obličeje způsobem znemožňujícím či ztěžujícím identifikaci, rizikové symboliky a projevů rasové a národnostní nesnášenlivosti. Členové AKT poté doprovázeli pochod a upozorňovali účastníky na nevhodnost některých sloganů. Ti je poté přestali provolávat.

AKT mezi ohlášeným a náboženským shromážděním

AKT v KrupceAKT v Krupce
Před vypuknutím pochodu DSSS se účastníci protidemonstrace opět přesunuli z travnaté plochy do středu komunikace. Členy AKT byl kontaktován i svolavatel shromáždění iniciativy „V Ústí neonacisty nechceme“, které se mělo sejít na zcela jiném místě. Ten uvedl, že se žádné shromáždění nesešlo, nicméně že se koná zcela spontánně jiné, náboženské. Opět byl tedy kontaktován starší duchovní se žádostí, aby se akce přesunula s cílem vyhnutí se kolizi s pochodem DSSS na travnatou plochu. Farář toto odmítl s odkazem na to, že náboženské shromáždění nepodléhá oznamovací povinnosti a má tedy před jinými shromážděními přednost. AKT se tedy zaměřili na přítomné Romy a další účastníky shromáždění, kteří mezi sebou vzrušeně diskutovali a nevěnovali se náboženským aktivitám. Vysvětlovali jim, že policie je nestranná a hájí pouze zákony. Apelovali na Romy, aby opustili ulici a umožnili průchod oznámenému shromáždění DSSS. Dále byli Romové upozorňováni, že v opačném případě se jedná o porušení zákona a policie si bude muset jeho dodržení vynutit. Romové i zástupci občanských iniciativ argumentovali, že v Janově v roce 2008 i v Krupce o rok později se průvodům pravicových extremistů zabránit podařilo a Romové pokojnými shromážděními zapříčinili, že se na sídliště nedostali. Policisté z AKT na to uváděli, že tehdejší průvody nebyly řádně ohlášeny.

Starší z duchovních v průběhu projevů informoval Romy, že policie zadržuje na uzávěrách několik stovek Romů z okolí, kteří „jim jedou na pomoc“. AKT tuto informaci ověřil na velícím štábu, který ji dementoval. Informace byla poté předávána účastníkům shromáždění při osobním kontaktu. Duchovní nebyl spokojen s činností AKT a proto jeho členy vyzval, aby zanechali své činnosti, aby nerušili bohoslužbu.

Zákrok

AKT v KrupceAKT v Krupce
V době policejního zákroku se členové AKT operující u protidemonstrantů stáhli a zaměřili se na nezúčastněné a přihlížející osoby a sdělovací prostředky. Skupina operující při průvodu DSSS pracovala i po ukončení projevů. Pořádkové jednotky zadržely slovenského řečníka, což vyvolalo negativní reakce a zhoršilo komunikaci. Členové AKT vysvětlovali důvody jeho zadržení. Poté pochod doprovázeli až na nádraží, kde bylo shromáždění ukončeno.

  • Tisková zpráva z bezpečnostního opatření v Krupce
  • Videozáběry z činnosti AKT jsou k dispozici formou .zip souborů ke stažení na konci článku

Bude AKT pracovat i na 1. máje v Brně a jak se na něj připravuje?

Členové AKT z Krajských ředitelství policie krajů Jihomoravského, Zlínského, Vysočina a hl. m. Prahy budou operovat i v Brně. Navázali spolupráci se čtyřmi romskými nevládními organizacemi. S jednou z nich proběhla koordinační schůzka. Společně s těmito organizacemi byl vypracován a je po dobu šesti dní distribuován informační leták. V Muzeu romské kultury proběhly diskuse k chystané akci Dělnické mládeže, kterých se zúčastnil i zástupce AKT.

Odbor bezpečnostní politiky MV ČR vypracoval právní stanovisko k některým aspektům náboženských shromáždění, postupu při kolizi více shromáždění a aplikaci zákona o policii během shromáždění.

Odbor bezpečnostní politiky, 28.4.2011

vytisknout  e-mailem