Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti Inspekce Policie České republiky za rok 2010 – Po čtyřech letech klesla trestná činnost policistů

Vedení Inspekce Policie České republiky informuje veřejnost o poklesu trestné činnosti páchané policisty a zaměstnanci policie. „Po čtyřech letech se nám podařilo zlomit trend rostoucí kriminality v řadách policistů a ve zprávě o činnosti za rok 2010, tak můžeme veřejnost seznámit s jejím poklesem“. – plk. Mgr. Dušan Brunclík zástupce ředitele Inspekce Policie České republiky pověřen vedením  

Jednoznačným důkazem o tom, že se inspekce vydala po správné cestě je skutečnost, že po čtyřech letech rostoucí kriminality došlo v loňském roce k poklesu trestné činnosti páchané policisty. Tyto výsledky se opírají nejen o vedením inspekce dobře zvolené strategie, efektivně zavedené moderní trendy do operativně pátrací činnosti, ale především o poctivou každodenní práci jednotlivých inspektorů tohoto útvaru.
 
Inspekce navázala svou činností a dosaženými výsledky plnění jí svěřených úkolů v roce 2010 na výsledky z let předcházejících. Prokázala, že je organizačně vyváženým, efektivně řízeným a personálně kvalitně vybaveným útvarem reagujícím včas a adekvátně na nové úkoly a nové situace. Plní své úkoly v rozsahu, kvalitě a dynamice odpovídající potřebám boje s kriminalitou policistů, zaměstnanců policie i civilních osob, které se dopouštějí páchání trestné činnosti formou spolupachatelství s policisty a zaměstnanci policie.
 
Přílohou této tiskové zprávy je „Zpráva o činnosti Inspekce Policie České republiky o trestné činnosti policistů za rok 2010“, která je dnešním dnem od 17:00 hodin dostupná na webových stránkách ww.mvcr.cz – Inspekce Policie České republiky.
                              
kpt. Mgr. Radka Sandorová
tisková mluvčí
tel. č. 603 190 937
 

vytisknout  e-mailem