Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra uspořádalo debatu na téma novely zákonů o územních samosprávných celcích

V úterý 19. dubna se sešli zástupci Ministerstva vnitra, vedeni náměstkem ministra pro veřejnou správu a archivnictví Františkem Vaverou, představitelé sdružení územních samosprávných celků, Parlamentu ČR a nevládních organizací podílejících se na činnosti poradního sboru ministra vnitra pro boj s korupcí. Cílem setkání byla diskuse nad tezemi legislativních řešení novely zákonů o územních samosprávných celcích (tj. zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze). 

Tyto teze reagují nejen na úkoly vyplývající ze Strategie vlády v boji proti korupci pro období let 2011 a 2012, ale i na legislativní cíle dané programovým prohlášením vlády či na úkoly plynoucí z dalších vládních usnesení.

Mezi výzvy vyplývající ze strategie boje proti korupci patří zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů. Nově by mohlo platit, že lhůta pro zveřejnění záměru obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek bude prodloužena z 15 na 30 dnů. Záměry by měly být zveřejňovány též na centrální adrese.

Novinkou by mohla být i změna v případě domáhání se náhrady škody způsobené obci. Dosud toto právo mohla uplatnit jen obec, nově by se náhrady škody mohla domáhat jménem obce jedna třetina členů zastupitelstva. V rámci boje proti korupci by obce a kraje měly dále například na svých webových stránkách zveřejňovat většinu smluv, které se týkají nakládání s veřejnými prostředky. Zveřejnění by bylo také nezbytnou podmínkou pro to, aby smlouva nabyla účinnosti.

Inspirativní debata se rozhořela i okolo problematiky jmenovitého hlasování, které by mělo zvýšit transparentnost hlasování volených zástupců. Snadněji by se tak mohla mimo jiné vyvozovat odpovědnost jednotlivců za špatná rozhodnutí. Jmenovité hlasování podpořili například Stanislav Polčák, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, či Markéta Reedová, šéfka poradního sboru ministra vnitra pro boj s korupcí. Připustila ovšem jistá úskalí, která jsou s existencí jmenovitého hlasování spojená.

Během diskuse byly také představeny dvě ankety, a to o hlasovacím zařízení zastupitelstev obcí a o podpoře zavedení přímé volby starostů v Česku. První jmenovaná úzce souvisí s otázkou transparentnějšího hlasování. Z ankety vyplývá, že u obcí s více než 20 zastupiteli není nijak velká potřeba pořizovat hlasovací zařízení, protože obce již často tato zařízení vlastní. U obcí s méně než 20 zastupiteli se zase ukázalo, že při menším počtu zastupitelů je výrazně snadnější sledovat a zaznamenávat výsledky hlasování pomocí skrutátorů. Výsledky dále ukázaly, že ani náklady na pořízení a provoz nejsou extrémně vysoké a neznamenaly by tak výrazný zásah do obecních rozpočtů.

Podle druhé ankety podporuje 65 procent zúčastněných obcí přímou volbu starostů. Obce měly také možnost připojit k anketě své komentáře, jež budou zohledněny při zpracování legislativních návrhů.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem