Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty základních registrů jsou po technické stránce připravené

Příprava projektu základních registrů, stěžejního projektu elektronizace státní i veřejné správy, je i přes určité komplikace v přípravě vzniklé za minulého vedení resortu na nejlepší cestě k úspěšné a včasné realizaci. 

Po technické stránce je připraveno všech šest projektů, které realizují, respektive budou realizovat čtyři organizace.

Ministerstvo vnitra navíc dokončilo harmonogram implementace a spuštění registrů, a to včetně stanovení termínů důležitých pro ostatní orgány veřejné moci a jejich systémy, které se budou k základním registrům připojovat.

Při tvorbě harmonogramu muselo Ministerstvo vnitra mimo jiné zareagovat na skluz vniklý v minulém období zpožděním výběrových řízení, který narušil původně plánovaný synchronizovaný postup. Harmonogram, který umožňuje ostrý start systému v zákonem daném termínu 1. července 2012, už prošel meziresortním připomínkovým řízením a Ministerstvo vnitra ho v nejbližším možném termínu zařadí k projednání na zasedání vlády.

Ministerstvo vnitra o tom informovalo na 17. sympoziu EDI, které se konalo 14. a 15. dubna 2011 v pražském hotelu Olympik. Sympozium organizovalo FITPRO při Hospodářské komoře, a to tradičně pod záštitou ministra vnitra. Na téma elektronické výměny dat debatovali zástupci Ministerstva vnitra, Hospodářské komory, FITPRO, Rozhodčího soudu i odborníci z akademické sféry. Víceméně všichni se shodli na tom, že role Ministerstva vnitra v elektronizaci veřejné správy je zcela zásadní, stejně jako je zásadní realizace základních registrů veřejné správy.

Připomínky jsou vypořádány

Petr Říha, ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu, svým vystoupením zaměřeným na základní registry navázal na další pozitivní zprávu z tohoto týdne, tedy že resort vnitra podepsal první ze smluv na realizaci projektů základních registrů, konkrétně smlouvu na realizaci Informačního systému základních registrů s firmou AutoCont CZ.

Připravený harmonogram implementace a spuštění registrů nejenže prošel meziresortním připomínkovým řízením, ale všechny připomínky se navíc podařilo vypořádat,“ vysvětlil Petr Říha s tím, že zdůraznil technickou připravenost Ministerstva vnitra na tento ambiciózní projekt, který zcela změní chování státu k občanovi. „Pozitivní zprávou je, že termín 1. července 2012 zatím ohrožený není. I díky vypracovanému harmonogramu víme, že se realizace projektů ve stanoveném termínu zvládnout dá,“ doplnil ředitel odboru hlavního architekta. Nyní je dle Říhy důležité úspěšně dokončit vyhodnocení zbývajících soutěží a poté důsledně koordinovat a řídit implementaci ostatních projektů.

Roztříštěnost, nejednotnost, duplicita

Říha také znovu zdůraznil v současnosti hlavní problém v oblasti dat, který je i jedním z důvodů vniku bezpečné a aktuální databáze dat o občanech a státních i nestátních institucích. „Současný stav je takový, že data ve státních institucích jsou roztříštěná a nejednotná. Nalézají se často na více místech, jsou duplicitní a někdy obtížně dohledatelná. To je problém pro veřejnou správu, ale hlavně pro občany, kteří tak musí při vyřizování svých požadavků často i opakovaně navštívit více úřadů,“ uvedl Říha. Základní registry, které zjednoduší komunikaci občanů s úřady, zajistí, že správnost už jednou předložených údajů bude dokládat stát, ne občan.

Základní registry spolu s datovými schránkami a kontaktními místy Czech POINT významně přispějí k naplnění jednoho z hlavních záměrů projektů eGovernmentu, tedy že obíhat budou data, ne občan.

Zavedením registrů se chaos v datech stane minulostí. Registry budou totiž jediným místem, které prokazatelně nabídne správné a ověřitelné referenční údaje. Jejich platnost nebude moci stát zpochybnit, to bude moci pouze vlastník. Systém registrů pak bude schopný platnost ověřit, případně ji opravit.

Důležitým prvkem bude také možnost občana zjistit na kontaktním místě Czech POINT, kdo všechno si o něm za uplynulý rok vyžádal v registrech informace.

Podrobnější informace o první podepsané smlouvě na realizaci projektů základních registrů plus informace o jednotlivých registrech naleznete v tiskové zprávě o události.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem