Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministři vnitra diskutovali o migrační vlně z jižního Středomoří

Náměstek ministra vnitra pro mezinárodní vztahy Viktor Čech zastupoval dne 11. dubna 2011 na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku ministra vnitra Radka Johna.  

Zástupci Evropské komise a členských států jednali především o otázce stávající migrační vlny, která je důsledkem situace v jižním Středomoří. Členské státy se zabývaly opatřeními, která mohou být přijata okamžitě či v krátkodobém horizontu.

 

Oceňuji odhodlání Evropské unie zabývat se stávající situací v severní Africe. Přístup, který unie nyní zaujme, pravděpodobně vymezí vztah s dotčenými státy regionu na další léta. Myslím si, že migrační politika Evropské unie čelí výzvám, které volají po dobře uvážených strategických řešeních. Ta musí v dlouhodobém horizontu přinést snížení migračního tlaku na Evropskou unii, a Unie se proto musí vyvarovat ukvapeným řešením, která mohou znamenat dočasnou úlevu, ale v konečném důsledku by mohla přinést nežádoucí výsledky. V tomto smyslu musíme odmítnout každé řešení, které by mohlo zapříčinit další vlnu migrace,“ uvedl Viktor Čech.

 

Existují efektivnější nástroje, než přijmout symbolický počet uprchlíků. V současné době nabízíme pomoc expertů. Také se obrátíme na naše partnery a znovu prodiskutujeme možnou humanitární pomoc. Taková řešení mohou být mnohem účinnější. Ovšem o přijetí migrantů bude vláda také velmi vážně diskutovat,“ uvedl Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky.

 

 

Ministři vnitra dále jednali dále například o následujících tématech:

  • Schengenský informační systém druhé generace
  • Vízový informační systém
  • Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
     

 

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem