Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákupy přinesly Ministerstvu vnitra vysoké úspory

Ministerstvo vnitra vyhodnotilo centrální nákupy, které byly realizovány v roce 2010. Výsledkem je 88 uspořených milionů.  

Centrálními nákupy, které probíhají v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, si Ministerstvo vnitra v loňském roce zajistilo tyto komodity:
  • xerografický papír a obálky
  • výpočetní technika
  • kancelářský sedací, lehací a kovový nábytek
  • tiskárny a multifunkční tiskárny včetně spotřebního materiálu
  • kopírovací stroje
  • originální a alternativní materiál pro tiskárny a kopírovací stroje
  • záznamová a paměťová média
  • pneumatiky
  • pohonné hmoty do vlastních úložišť
 
 
Resort vnitra uskutečnil roce 2010 nákupy v hodnotě 455 277 243,- Kč. Obvyklá cena na trhu za stejný objem nákupů v roce 2010 je 543 385 833,- Kč. Vnitru se tak podařilo dosáhnout prostřednictvím centrálních nákupů v loňském roce úspěchu v podobě úspory ve výši 88 108 590,- Kč, tj. cca 16% oproti ceně obvyklé na trhu.
 
Vyhodnocení zahrnuje také nákup silové elektrické energie v hladině nízkého a vysokého napětí. Ministerstvo vnitra si na burzovní akci zajistilo dodávku elektrické energie na rok 2011, při níž se zdařilo uspořit plných 37%, tedy 67 670 345,- Kč oproti roku 2009.
 
Na pojištění vozidel na léta  2011 a 2012 uzavřelo vnitro smlouvy za 30 469 800,- Kč. Porovnáním ceny pojištění v resortu MV v předchozích dvou letech spolu s přepočítáním ceny na stejný počet vozidel byla zjištěna suma 35 144 692,- Kč. V této oblasti úspora dosáhla  4 674 892,- Kč, z toho 1 154 977,- Kč u zákonného pojištění a 3 519 915,- Kč u zákonného a havarijního pojištění. Procentuelně se jedná o úsporu cca 6% na jedno vozidlo u zákonného pojištění a 22% na jedno vozidlo u zákonného a havarijního pojištění. Je však nutné zdůraznit, že byly vysoutěženy parametry pojištění vyšší kvality, tj. zejména zvýšení maximálního limitu plnění ze 70/70 na 100/100 mil. Kč. V ceně pojištění je nad to zahrnuto i úrazové pojištění všech osob ve vozidle.
 
Díky této analýze získalo vnitro kromě informací o dosažených úsporách také přehled o četnosti nákupů a o podílu jednotlivých komodit na celkové úspoře.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem