Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra na 14. ročníku konference ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství z konference Internet ve státní správě a samosprávě 

 • 15.00 – ISSS 2011 je minulostí
  V Hradci Králové právě skončil 14. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě.

  Od 4. do 5. dubna 2011 v tamějším kongresovém centru diskutovali odborníci ministerstva vnitra, vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávních celků, odborníci na informační technologie veřejné správy, dodavatelé moderních technologií a služeb a manažeři velkých firem o aktuálním i budoucím vývoji elektronizace státní a veřejné správy. 

  Kromě klasických aktuálních témat a současného stavu rozvoje eGovernmentu se ISSS 2011 věnovala tomu, jak zajistit další plynulý rozvoj v době, kdy se krátí rozpočty a hledají úspory. Důraz byl kladen mj. na fakt, že elektronizace může nejen zvýšit efektivitu veřejné správy, ale také uspořit nemalé finanční prostředky. 

  Jednou z nejdůležitějších událostí konference bylo představení Klaudie, nového symbolu a partnerky eGONa a předání ceny ministra vnitra za přínos k rozvoji ICT ve veřejné správě

 • 12.30 – Jak Evropská komise vidí a hodnotí český eGovernment
  Na svou přednášku o komunitárních programech navázal Jiří Průša z odboru koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě prezentací nazvanou „Jak Evropská komise vidí a hodnotí český eGovernment“.

  Přestože jsme u některých projektů elektronizace, jako jsou např. datové schránky, na čele pelotonu EU, naše celkové hodnocení EK není zcela ideální. 

  Od roku 2007 jsme v kategorii dostupnosti služeb klesli ze 17. na 21. místo. V kategorii sofistikovanosti pak z 18. místa na 23.,“ vysvětlil Průša s tím, že nelichotivé umístění v žebříčku EK je zapříčeněno převážně absence základních registrů, které mají být spuštěny dle plánu 1. července 2012. 

  Až se základní registry rozjedou, posuneme se v hodnocení výrazně dopředu,“ dodal Průša. 

 • 12.10 – Financování eGovernmentu z komunitárních programů
  Jiří Průša z odboru koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě představil tématiku komunitárních programů.

  Ty představují jeden z alternativních finančních nástrojů EU. Jde o mediálně méně známého příbuzného strukturálních fondů. Na rozdíl od nich jsou komunitární programy ve většině případů administrovány přímo Evropskou komisí a finanční prostředky jsou alokovány podle jednotlivých programů, ne jednotlivým státům.

  Cílem je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států a evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam

  Jedním z programů, který je podporován financemi z komunitárních programů, je dle Průši i program Bezpečnější internet.
   
 • 11.45 – Čerpání dotací ze strukturálních fondů
  Vedoucí oddělení publicity a absorpční politiky odboru strukturálních fondů Ilona Fojtíková přednesla aktuální prezentaci šéfa odboru Pavla Kryštofa. Podrobné informace naleznete v přiložené prezentaci (ppt, 694 kB). 

 • 10.15 – Projekty modernizace veřejné správy
  Robert Ledvinka, ředitel odboru veřejné správy, představil připravované projekty Ministerstva vnitra a současný stav některých vybraných projektů 

 • 9.30 – Projektové řízení ve veřejné správě
  Martin Páral, ředitel odboru programového řízení, představil zástupcům samospráv jak samotný odbor programového řízení, tak agendu, kterou má odbor na starosti.

  Nejdříve jsme monitorovali několik desítek projektů Ministerstva vnitra. Rozhodnutím vlády jsme začali sledovat realizaci strategie Smart Administration. V současné době už připravujeme podporu veškerých projektů veřejné správy,“ uvedl Martin Páral.

  Odpověděl také na časté dotazy samospráv, proč je dobré s odborem programového řízení komunikovat a co může tento odbor pro samosprávy udělat.

  Proč je dobré s námi komunikovat:
  - Ministerstvo vnitra je odpovědné za efektivní rozvoj veřejné správy
  - odbor programového řízení je koordinátor transformace metodik a postupů projektového řízení a naplňování Smart Administration na nižších úrovních veřejné správy
  - při přípravě Výzev a Programovacího období je nutná zpětná vazba krajů, měst a obcí

Co pro samosprávy můžeme udělat:
- na základě komunikace připravovat projekty s územním dopadem
- přizpůsobit metodiku projektového řízení
- sdílet best-practices na workshopech a setkáních s veřejnou správou 

 • 9.00 – Druhý den konference ISSS 2011
  V Malém sále konferenčního centra Aldis v Hradci králové odstartoval druhý a závěrečný den 14. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Dvoudenní marathón plný desítek přednášek a prezentací na téma eGovernment se opět koná pod osobní záštitou ministra vnitra i předsedy vlády.

  Úvodní blok Ministerstva vnitra pro zástupce samospráv nazvaný Efektivní řízení ve veřejné správě se bude věnovat projektovému řízení ve veřejné správě nebo projektům zaměřeným na modernizaci veřejné správy.

 

Zpravodajství z prvního dne konference naleznete v samostatném článku.

Od 4. do 5. dubna 2011 v sedmi sálech diskutují odborníci Ministerstva vnitra, vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávních celků, odborníci na informační technologie veřejné správy, dodavatelé moderních technologií a služeb a manažeři velkých firem o aktuálním i budoucím vývoji elektronizace státní a veřejné správy.

Kromě klasických aktuálních témat a současného stavu rozvoje eGovernmentu se ISSS 2011 věnuje tomu, jak zajistit další plynulý rozvoj v době, kdy se krátí rozpočty a hledají úspory. Důraz je kladen mj. na fakt, že elektronizace může nejen zvýšit efektivitu veřejné správy, ale také uspořit nemalé finanční prostředky.

Konference se pravidelně účastní na 2000 hostů.
 

Odkazy do noveho okna

01. Den druhý

01. Den druhý 

Detailní náhled

02. Přednášející

02. Přednášející 

Detailní náhled

03. O projektovém řízení

03. O projektovém řízení 

Detailní náhled

04. Martin Páral

04. Martin Páral 

Detailní náhled

05. Přednáška o projektech modernizace VS

05. Přednáška o projektech modernizace V... 

Detailní náhled

06. Robert Ledvinka

06. Robert Ledvinka 

Detailní náhled

07. Ilona Fojtíková z OSF

07. Ilona Fojtíková z OSF 

Detailní náhled

08. Plný sál

08. Plný sál 

Detailní náhled

09. Jiří Průša

09. Jiří Průša  

Detailní náhled

10. Přednášky p. Průši

10. Přednášky p. Průši 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem