Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení ministra vnitra Radka Johna k petici odborů

Podle slov tvůrců petice usuzuji, že není adresována pouze Radku Johnovi a resortu vnitra, ale celé vládě, protože ta jednotně trvala na razantních úsporách a nezbytných omezeních. Mezi adresáty petiční kritiky vidím i exministra Ivana Langera, který v čase hojnosti zatížil Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbor řadou skrytých dluhů, nehospodárných nákupů a množstvím finančně velkorysých smluv, které i v dnešních týdnech znamenají pro vnitro, policii a hasiče obtížnou ekonomickou zátěž. Břemeno, s nímž se stále těžce vyrovnáváme. 

Chci se rázně vymezit vůči některým argumentům, které dnes prezentovali odborářští předáci. Zaprvé neplatí údaj o počtu policistů, se kterým operují. Policistů je přes 41 tisíc. Zadruhé, musím se jednoznačně vymezit vůči nepravdivé informaci odborů ve věci odměn, kdy tvrdí, že odměny nejsou. Znovu důrazně opakuji, je to lež. Letos je na ně rezervovaná částka 212 milionů Kč a budou udíleny více řadovým policistům než v minulosti.
 
Jsem uprostřed důležitých změn, které mají ministerstvo a obecně celou bezpečnost zefektivnit, ekonomicky stabilizovat a postavit na vlastní nohy, a to i v časech ekonomicky svízelných a náročných. Připomínám, že mandát jsem dostal od voličů, občanů a vlády, ne od odborářů, resp. od některých odborářských předáků.
 
Mandát jsem získal se závazkem napomoci omezení závažné hospodářské a korupční kriminality a poprat se s mocenskými sítěmi mezi byznysem a politikou. To jsou hlavní důvody a principy, proč chci mnohé kroky a změny dotáhnout do úspěšného finále.
 
Jen připomínám, že odbory kritizované číslo 40 000 policistů ve sboru mi bylo navrženo minulým vedením Policejního prezidia jako návrh ekonomické stabilizace.
 
S novým policejním prezidentem plukovníkem Lessym jsem se dohodl, že do listopadu stanoví pevné parametry služeb pro výkon Policie ČR, a to vůbec poprvé v historii české policie. Stanovením standardů služeb a z toho vyplývajících personálních potřeb policie konečně dojdeme k potřebným počtům a dlouhodobé personální strategii pro naplnění kvalitního výkonu a ochrany vnitřní bezpečnosti země. Půjde o analýzu postavenou na konkrétních číslech a ověřených argumentech. Právě při tvorbě personální strategie a standardů služeb vidím stěžejní roli odborů.
 
Velmi dobře si uvědomuji, že některé skupiny by můj odchod přivítaly. Vyhovovalo by jim, kdyby se Ministerstvo vnitra vrátilo ke starým pořádkům, ekonomické blahovolnosti a vyznávání principů „ruka ruku myje“.
 
Respektuji právo na petici a kritiku, když je konstruktivní, k věci a obsahuje konkrétní návrhy na zlepšení. Pokud mám dostát mimo jiné i některým požadavkům petičním, požadujícím celkové ozdravení poměrů a efektivitu v bezpečnostních sborech, musím své rozpracované návrhy dotáhnout ke konkrétním pozitivním výsledkům.
 
Chci alespoň v době ekonomických těžkostí a bolestivých omezení pro členy bezpečnostního sboru průběžně nabízet zlepšení policistům a hasičům pro výkon jejich práce, ale zlepšit i systém odměňování. Dohodli jsme se proto s policejním prezidentem, že se v blízké době změní způsob odměn: právo odměňovat bude přeneseno už na velitele územních odborů, aby se odměny dostaly skutečně až k řadovým policistům na základě znalostí výsledků jejich práce. A další změny a úpravy budou následovat.
 
Společným cílem mým a policejního prezidenta je stabilizace a odpolitizování policejního sboru. K tomu však potřebuji klid na práci a konstruktivní dialog s partnery včetně odborů, které tímto k dialogu opětovně vyzývám.
 
 
Radek John
ministr vnitra
Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem