Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra vypovědělo společnosti TEMPARANO nájemní smlouvu na Lázeňské domy v majetku MV

Ministerstvo vnitra dnes, 25. března 2011, vypovědělo nájemní smlouvu společnosti TEMPARANO, které v roce 2009 pronajalo několik lázeňských domů. Důvodem výpovědi je porušení podmínek nájemní smlouvy. Společnost TEMPARANO totiž bez vědomí Ministerstva vnitra pronajala lázeňský dům Myslivna v Karlových Varech třetí osobě. Nájem společnosti skončí 30. září 2011, tedy po uplynutí šestiměsíční výpovědní doby, která začne běžet 1. dubna 2011. 

Společnost TEMPARANO porušila nájemní smlouvu, když pronajala panu Peterovi Červenkovi lázeňský dům Myslivna. Podnájemní smlouva byla totiž uzavřena bez souhlasu a vědomí Ministerstva vnitra. Zařízení služeb pro MV sice obdrželo v září loňského roku žádost společnosti TEMPARANO o svolení k podnájmu tohoto lázeňského domu. Nicméně požadavku nebylo vyhověno, protože žádost nebyla dostatečně odůvodněna a navrhovaný účel podnájmu byl v rozporu s účelem nájmu sjednaným v nájemní smlouvě. Nájemce však nevyčkal ani odpovědi ministerstva a objekt okamžitě pronajal. Ministerstvo se o uzavřené podnájemní smlouvě dozvědělo až v polovině března 2011.
 
Lázeňské domy převezme Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, které připraví nové transparentní výběrové řízení na pronájem těchto objektů, tentokrát za cenu obvyklého nájemného. Současnou smlouvou by stát během dvaceti let, na kterou je uzavřena, přišel až o 200 mil.korun.“ uvedl ministr vnitra Radek John.
 
Na začátku roku 2010 provedlo Ministerstvo financí veřejnosprávní kontrolu postupu ministerstva vnitra při pronájmu lázeňských domů Lázeňských léčebných ústavů Ministerstva vnitra. Výsledky této kontroly potvrdily výsledky interního auditu MV z poloviny roku 2009 s tím, že efektivnost, hospodárnost a účelnost realizovaného řešení, tj. pronájem všech lázeňských domů jednomu nájemci, včetně výše nájmu a doby nájmu, je sporná, LLÚ (Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra) nerespektovaly původní závěry finanční analýzy a účelově snížily výši nájemného s odvoláním na výsledky stavebně technického auditu, LLÚ a MV nedodržely základní povinnosti stanovené zákonem o majetku.
  
  
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem