Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komunikační služby pro veřejnou správu jsou zajištěny

K dnešnímu dni lze konstatovat, že kontinuita dodávek hlasových a datových služeb je pro účastníky projektu KIVS smluvně zabezpečena, a „digitální tma“ tak nehrozí. 

Dnes, 18. března 2011, byly podepsány nové přechodné prováděcí smlouvy na jednotlivé telekomunikační služby na nezbytně nutnou dobu do uzavření nových rámcových a prováděcích smluv. Účinnost těchto přechodných smluv je do 27. září 2011 s možností šestiměsíční opce. Zároveň je však Ministerstvo vnitra oprávněno smlouvy vypovědět bez udání důvodu. Jedná se celkem o pět prováděcích smluv: tři na datové a dvě na hlasové služby. Smlouvy byly uzavřeny nikoliv prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, ale na základě transparentní a řádné soutěže, vypsané podle stávající rámcové smlouvy, s následujícími operátory: Telefónica O2 Czech Republic, a.s, GTS Czech, s.r.o., a T-Systems Czech Republic, a.s., společně s ČD-Telematika, a.s. Tyto přechodné prováděcí smlouvy budou v nejkratší možné době zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 
Ministerstvo vnitra si je vědomo své povinnosti zajistit kontinuitu dodávek hlasových a datových služeb pro organizace státní správy, které k projektu KIVS přistoupily. Na základě právní expertizy jsme zvolili z možných variant řešení takový postup, který maximalizoval využití soutěžních principů dle platné legislativy. Smlouvy na přechodnou dobu zabezpečí poskytování služeb v plném rozsahu dle požadavku resortů a současně vychází vstříc aktualizovaným požadavkům resortů vzniklých následkem měnících se podmínek na telekomunikačním trhu.
 
Dosavadní zkušenosti z fungování projektu KIVS potvrzují názor Ministerstva vnitra, že projekt neodpovídá současným ekonomickým a technologickým podmínkám a v následujících měsících bude nutno přistoupit k jeho systémovým změnám. Proto Ministerstvo vnitra představí do poloviny letošního roku novou, efektivnější a technologicky vstřícnější koncepci projektu KIVS.
 
„Chceme vytvořit KIVS, který by více odpovídal současné situaci, reflektoval vývoj na scéně komunikačních a informačních technologií, otevřel se např. alternativním operátorům a přinesl státu i jednotlivým úřadům výraznější finanční úsporu,“ uvedl k tématu vrchní ředitel sekce pro informatiku a eGovernment Jaroslav Mráz.
 
Z těchto důvodů jsme vyhlásili v loňském roce otevřená zadávací řízení na hlasové a datové služby na nejkratší možnou dobu, tj. 18 měsíců. V současné době odborné komise hodnotí přijaté nabídky sedmi uchazečů a v okamžiku, kdy budou tyto soutěže ukončeny, budeme veřejnost transparentním způsobem informovat.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem